Nyheter

Tågvärdar utrustas med kroppsburen kamera

Från och med den 18 mars kommer tågvärdar ombord på Västtågen att börja bära kroppsburen kamera. Syftet är att öka tryggheten och förbättra arbetssituationen för personalen. Västtrafik och SJ Götalandståg har tidigare genomfört tester med kamerorna.
Som en del av det brottsförebyggande arbetet beslutade Västtrafik och SJ Götalandståg under 2018 att införa kroppsburna kameror. Satsningen blir nu verklighet då kamerorna börjar tas i bruk från den 18 mars.
– Vi får flera rapporter om hur tågvärdar upplever sin arbetsmiljö som allt mer utsatt utifrån säkerhetssynpunkt. Därför känns det särskilt relevant att ge dem så bra förutsättningar som möjligt för att de och resenärerna ska kunna känna sig trygga i trafiken, säger Torvald Svahn, affärschef tåg, Västtrafik.
Kamerorna kommer att följa olika linjer och tågvärdar. De kommer att bäras i brösthöjd så att den syns tydligt. Inspelning och lagring kommer bara ske vid situationer där hot om våld eller våld förekommer. Allt material som spelas in är krypterat.
Västtrafik och SJ Götalandståg har tillsammans genomfört tester i flera omgångar för att utvärdera effekterna av att bära kroppsburen kamera. Resultat har visat att tågvärdarna har upplevt en ökad trygghet och säkerhet när de burit kamerorna, vilket legat till grund för det här beslutet.
Bilden:
Tågvärdar på Västtågen börjar bära kroppsburen kamera från den 18 mars.
Foto: Eddie Löthman