Nyheter

Arkitema ritar stort projekt på tidigare flygplatsområde

Architema Architects har i samarbete med bland annat Veidekke vunnit tävlingen om ett stort omvandlingsprojekt på det tidigare flygplatsområdet Fornebu i Norge. På området som kallas  ska det etableras en skola med aktivitetshall, förskola, äldreboende och behandlingscenter med utomhusområden, som i sin helhet kommer att skapa ett variationsrikt distrikt med många hållbara lösningar genom hela området.
Bærums kommun har utsett vinnaren i en tävling att utveckla ett cirka 75 000 m² stort område på Oksenøya vid Fornebu.
Veidekke har tillsammans med Arkitema Architects, Arkitektgruppen Lille Frøen och Østengen & Bergo Landskapsarkitekter utvecklat ett koncept för en sammanhängande bebyggelse som kommer innefatta en skola med idrottshall, ett äldreboende och behandlingscenter, en förskola och en stor utomhusanläggning med mötesplatser. Lille Frøen kommer att ansvara för utformningen av skolan, Østeng och Bergo ansvarar för landskapet, medan Arkitema står för de arkitektoniska lösningarna för såväl förskolan som för äldreboendet och behandlingscentret.
Oksenøyas centrum är tänkt att bli ett hållbart område med gemenskap i fokus. De olika institutionerna kommer att gagna flera generationer i området, till glädje för både stora och små. Byggnaderna är avsedda för flera olika ändamål, vilket kommer att stärka sammanhållningen och gemenskapen i området.
– Vi är väldigt stolta över att vi lyckades vinna den här tävlingen. Tillsammans med Veidekke har vi skapat ett högkvalitativt projekt som kommer att skapa ett bostadsområde där många generationer kan samlas. Projektet kommer möta Bærums kommuns ambitiösa hållbarhetsvisioner för området och sätta en hög standard på Oksenøya, säger Chris Olborg, associated partner och affärsområdeschef på Arkitema Architects.
Byggnaderna kommer täcka cirka 36 000 m² av området, och de kommer att byggas med element i trä. Projektet uppförs enligt det norska future built-programmet, för att säkra ett hållbart högkvalitativt distrikt, som Bærum kommun har beslutat sig för att Breeam Outstanding-certifiera.