Nyheter

Bilbransch och miljöinstitut tar samlat grepp

Elbilar är bättre för miljön än fossildrivna bilar, det står klart när Power Circle tillsammans med BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och IVL – Svenska Miljöinstitutet sammanställt resultat från nya forskningsstudier. I en ny informationsfilm reds grundläggande miljöaspekter kopplade till batterier ut.
Inom de närmaste åren kommer det att lanseras mer än 100 olika modeller av laddbara bilar och priset för helt eldrivna bilar beräknas nå samma nivå till 2025. Eftersom elbilar även är billigare att köra och äga än bensin- och dieselbilar väntar en explosionsartad utveckling inom elbilssektorn.
Men hur bra är batterier och elbilar för miljön? Beräkningar IVL gjort baserat på nyare underlag visar att batteridrivna fordon är tydligt bättre än fossildrivna fordon i Sverige. En liten elbil sparar totalt 60 – 70 procent av växthusgasutsläppen under sin livstid (18 000 mil) jämfört med motsvarande fossildriven bil i Sverige. Även i Europa bidrar en elbil till minskade utsläpp även om utsläppen kopplade till elen är betydligt högre.
– Klimatet behöver en snabb övergång till elbilar. I ett digitaliserat energisystem finns dessutom fler miljövinster eftersom elbilens batteri kan användas för att snabba på omställningen till nya förnybara energikällor, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.
Nyare studier från till exempel EEA och Danska klimatrådet bekräftar bilden av att elbilen på totalen är det bättre miljövalet – och att hur mycket bättre den är beror på antaganden om elproduktionen i det omgivande energisystemet.
Tydliga besked i ny informationsfilm
Nu har Power Circle, BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund tagit fram en informationsfilm i samarbete med IVL – Svenska Miljöinstitutet. Filmen tar upp de vanligaste frågorna kopplade till batteriers miljöprestanda. Hur ser råvaruförsörjningen ut idag och i framtiden? Hur påverkar batteriet klimatet och kan förnybar energi användas? Hur kan vi göra omställningen så resurseffektiv som möjligt? Till detta släpps också ett kort faktablad med referenser för vidare läsning.
Batteristorlek och användningTrafikverket har i ett regeringsuppdrag pekat ut att snabbladdning endast krävs på ytterligare 140 platser till för att erbjuda heltäckande tillgång till snabbladdning över landet.
– En god tillgång på snabbladdning leder till ett högre förtroende för el som drivmedel och ett lägre behov av stort batteri. Ett mindre batteri är mer kostnadseffektivt och resurseffektivt än ett större. Tillgång till laddinfrastruktur blir alltså till viss del en avvägning mot behovet av batteristorlek och räckvidd, säger Daniel Kulin, sakkunnig på Power Circle.
Självklart har både energisystemet och batteriproduktionen flera möjliga utvecklingsområden för att hållbarheten ska öka. Samtidigt ger batterierna redan idag stora möjligheter för samhället att minska sin klimatpåverkan.