Nyheter

Engcon investerar 90 miljoner i nya maskiner – tredubblar produktionskapaciteten

Den världsledande tiltrotatortillverkaren Engcon ska över tre år investera sammanlagt 90 miljoner kronor i nya toppmoderna CNC-maskiner, som svar på det stora intresset från marknaden. Med de nya maskinerna på plats får Engcon en tillverkningskapacitet på minst 22 000 tiltrotatorer per år, vilket är en tredubbling jämfört med idag.
Det här kommer att ge oss ytterligare fördelar jämfört med våra konkurrenter, säger Krister Blomgren, vd på Engcon Group.
Engcon fortsätter växa explosionsartat och för att möta det ökande intresset från marknaden, satsar företaget stort på sin tillverkning genom att investera i nya CNC-maskiner och lokaler. Den 19 mars invigdes den datastyrda och helt robotiserade produktionsanläggningen som ska hjälpa Engcon att möta den stora efterfrågan som finns.
– De nya maskinerna kommer initialt användas för att bearbeta de gjutna stommarna i våra tiltrotatorer. Vi ser framför oss stora effektivitetsförbättringar tack vare den här investeringen och våra siffror pekar på att vi nu tredubblar vår produktionskapacitet. Det kommer ge oss ytterligare fördelar jämfört med våra konkurrenter, säger Krister Blomgren, vd på Engcon Group.
Tidigare har en del av CNC-arbetet utförts av ett flertal olika leverantörer, utspridda på flera olika platser. De nya maskinerna som Engcon nu investerar i kommer att hanteras och skötas av det lokala företaget Strömsunds Kvalitetslego, vilket gör det enklare för Engcon att kontrollera produktionskedjan. Valet att ytterligare stärka sin närvaro i Strömsund var självklart för det jämtländska företaget.
– Det här är väldigt bra för oss ur ett rent produktionsmässigt perspektiv, eftersom vi får bättre koll på hur vår produktion fortlöper. Men det är också bra för Strömsund på ett större plan då vi säkerställer att vi behåller nödvändig kompetens på orten. Det är här vår långsiktiga och huvudsakliga tillverkning ska ske. Då måste vi satsa på den bästa tekniken, säger Krister Blomgren.
Invigningen av anläggningen förrättades av Jämtlands landshövding, Jöran Hägglund, och han gladdes över den enorma satsning som Engcon nu genomför i länet.
Det är fantastiskt att se hur Engcon satsar på sin verksamhet. Det gynnar både Strömsund och Jämtland som län, sade Jöran Hägglund i sitt invigningsta och lyfte även fram betydelsen av Engcons exportverksamhet och synlighet i världen.
– Engcon har verkligen placerat Strömsund och Jämtland på världskartan, slog Hägglund fast innan bandet klipptes för Engcons jättesatsning.
Fabriken invigdes den 19 mars.
PÅ Bilden: Invigningen av anläggningen förrättades av Jämtlands landshövding, Jöran Hägglund (t v), tillsammans med Engcons grundare Stig Engström (t h)