Nyheter

Lyckad mötesplats för alla på väg

På Väg – mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator – samlade branschen till två givande dagar på Elmia i Jönköping. Nya produkter, ny forskning och nya samarbeten var några av alla vägliga nyheter som presenterades.
– Det har varit väldigt positivt, med många frågor och diskussioner. Många har besökt oss i vår monter. Det här är väldigt väl insatta besökare, en nischad bransch och det finns ett stort behov av att träffas så här, säger Björn Hedén, verksamhetsutvecklare på Svevia AB.
Svevia lät bland annat besökare få uppleva ett vägarbete som vägarbetare, att med VR-glasögon vara mitt ute i en vägarbetsplats med trafiken svischande nära förbi – en lätt omtumlande upplevelse för många.
Seminarieprogrammet, som är en viktig del av mässan med många nyheter från forskare och sakkunniga, lockade många besökare. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut tillsammans med SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, presenterade sitt nya projekt där statistik över alla tillbud och olyckor på vägarbetsplatser samlas i en nationell databas, som ska bli ett viktigt verktyg i det gemensamma säkerhetsarbetet.
Lysande färgtest
SBSV visade under På Väg sitt nya förslag om limegult som färgtema vid vägarbeten. Färgen används redan i flera andra länder och är känd för sin ökade synbarhet, t.ex. på varselkläder. Enligt SBSV skulle en genomgående färgsättning med limegult på skyltarna bli tydligare och bättre identifiera alla vägarbeten som säkerhetszoner.
Och mässbesökarna höll med, hela nio av tio, 88 procent, lade sin röst på limegult efter att ha jämfört två uppställda vägarbeten, ett med limegult och ett med det traditionella färgtemat gult respektive orange. I enkäten deltog 236 personer.
– Det är ett så övertygande resultat, det råder inga tveksamheter. Det här är branschens uppfattning, kunnigt branschfolk som gjort sin bedömning, säger Thomas Bergendahl, vd för Berlex AB och med över 40 års erfarenhet av arbete med trafiksäkerhetsprodukter.
Han är också sammankallande i SBSV:s kommitté för tillämpning av regelverk.
– Nu vill vi jobba vidare med detta. Vi ska göra en sammanställning av vårt resultat och presentera det för berörda myndigheter och beslutsfattare, till exempel politiker, säger Thomas Bergendahl.
Unikt samarbete om skydd i stadsmiljö
Under mässan signerade flera kommuner tillsammans med branschorganisationerna SBSV och SAK, Säkerhet vid arbete på kommunala gator, en gemensam avsiktsförklaring om att ta fram testade skyddsanordningar bättre anpassade för vägarbeten i stadsmiljö, som ska öka säkerheten för både oskyddade trafikanter och vägarbetare.Representanter från Göteborg, Stockholm, Linköping och Malmö var på plats och skrev på, och klart är också att Västerås och Örebro följer med i arbetet.
– Det är ett unikt samarbete för ökad säkerhet som nu inletts. Avsiktsförklaringen innebär inte bara ett projektsamarbete och en finansieringslösning, utan även att de kommunala väghållarna kommer efterfråga de nya skyddsanordningarna. Det innebär att det finns en framtida marknad, något som tillverkarna behöver som motiv för att testa och utveckla de efterlängtade produkterna, säger Göran Fredriksson, företrädare för SBSV.
På Väg samlade 1 300 besökare 13 – 14 mars och arrangeras nästa gång våren 2021.
– Det finns ett stort behov för branschen att ha den här mötesplatsen med kunskapsutbyte och nyheter på ett och samma ställe. Det är liten bransch, men väl samlad. Vi vill gärna bredda mässan mer inom trafiksäkerhetsområdet, fler utställare och fler målgrupper, exempelvis byggledare och entreprenörer, säger Thomas Wuopio, ordförande för SBSV.
Bilden:
Liten mässa men med allt för alla som arbetar På Väg.
Foto: Elmia AB