Nyheter

Snart får Trelleborgarna ren och tyst stadsbusstrafik

På tisdagen signerades ett långsiktigt samarbetsavtal mellan Skånetrafiken och Bergkvarabuss om stadsbusstrafiken i Trelleborg. Avtalet innebär att Trelleborgarna kommer att få en tyst, ren och hållbar stadsbusstrafik.
Den nya stadsbusstrafiken startar i december 2019 och gäller till och med 2027. Affären omfattar cirka 95 miljoner kronor per år inklusive incitament och innebär att Bergkvarabuss nu får helhetsansvaret för stadsbussresorna i Trelleborg samt regionbusstrafiken kring Trelleborg.
– Trelleborg är bland de första skånska kommunerna som nu får en helelektrifierad stadsbusstrafik. Sedan årsskiftet är den allmänna kollektivtrafiken i Skåne fossilfri och Trelleborgs nya stadsbusstrafik är en viktig del i vår satsning på elbussutvecklingen i Skåne. Från och med december kan både resenärer och boende i Trelleborg njuta av en tyst och ren stadsbusstrafik, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.
Avtalet har höga ambitioner från både Skånetrafikens och Bergkvarabuss sida för att erbjuda en attraktiv trafik. Avtalet är ett incitamentsavtal som ska öka antalet resor och hålla en hög kvalitet. Som en del i kontraktet kommer Bergkvarabuss att köpa in tio nya elbussar för hela stadsbusstrafiken och 25 bussar som drivs på biogas som ska köras för regiontrafiken. Inköpen av regionbussarna görs i etapper.
– Det är fantastiskt roligt att Bergkvarabuss har fått förtroendet att från och med december 2019 utföra stadstrafiken i Trelleborg. En ny dimension öppnas genom den nya driftformen med helelektrifierade bussar som är nästan helt utsläppsfria. Det är utvecklande att, tillsammans med Skånetrafiken, skapa en hållbar trafiklösning, säger Göran Mellström, vd, Bergkvarabuss.
Elbussar bidrar till en attraktiv och hållbar kommun. Dels minskar utsläppen, men det medför även andra värden, såsom tystare fordonstrafik i staden och minskat buller.
– Ur ett långsiktigt och regionalt perspektiv är det en stor fördel att arbeta aktivt med att hitta fler hållbara lösningar för framtiden, en utvecklingsresa Trelleborgs kommun gärna är med och bidrar till. Införandet av elbussar är en del i detta långsiktiga arbete, säger Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborgs kommun.
Fakta:
Bergkvarabuss har köpt in tio stycken Mercedes-Benz elbussar
Laddningen sker i depån i Trelleborg
De tio bussarna ska köra linje 1, 2 och 10
Samtliga stadsbussar byts ut
Alla regionbusser blir också nya i december och hösten 2021 tillkommer ytterligare några linjer i avtalet
Totalt ingår 33 regionbussar i avtalet
Trafikföretaget Transdev kör den nuvarande busstrafiken i Trelleborg. Transdevs förare erbjuds anställning på Bergkvarabuss.
Bilden:
Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson och Bergkvarabuss vd Göran Mellström skriver avtal om Trelleborgs nya elbussar.
Foto: Skånetrafiken