Nyheter

WSP vinner byggledningsuppdrag för projekt Anneberg-Skanstull tunnel

WSP har tecknat avtal med Svenska kraftnät gällande byggledningsorganisation för tunnelprojektet mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i Södra Hammarbyhamnen. Tunneln är ca 13,4 km lång och går på mellan 50 och 100 meters djup under centrala delar av Danderyd, Solna och Stockholm.
Tunneln kommer att byggas med tunnelborrningsmaskin (TBM). Utöver tunneln kommer schakt för ventilation från markytan ned till kabeltunneln att etableras på sex platser. Byggskedet planeras mellan 2019 och 2024.
 Det känns fantastiskt bra att vi har skrivit avtal med WSP. Avtalet kom på plats den 8 mars. Vi välkomnar WSP in i beställarorganisationen och ser fram emot ett gott samarbete, säger Magnus Leander, delprojektledare projektering, på Svenska kraftnät.
WSPs uppdrag omfattar hela byggledningsorganisationen med kompetens inom TBM, borrning, sprängning, bergschakt, mark, installation, konstruktion och mätning.
– WSP vann uppdraget tack vare högsta betyg i utvärderingen av uppdragsledning och uppdragsorganisation vilket gör det extra roligt för oss som har arbetat med bemanningen av uppdraget, säger Mikael Pyyny, uppdragsledare på WSP.