Nyheter

En folkets park får pris för årets bästa utemiljö

Jubileumsparken i Göteborg har mottagit Sienapriset för bästa utemiljö 2018. Priset delades ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 19 mars på Konserthuset. Juryn belönar Jubileumsparken för den inspirerande processen, där göteborgarnas synpunkter och medverkan har spelat en avgörande roll för det nyskapande resultatet.

– Idag får offentliga rum kämpa för sitt utrymme alldeles för ofta. Därför är det extra roligt att Göteborgs stad väljer att anlägga en park för att fira sitt 400-årsjubileum. Jubileumsparken är väl värd Sienapriset, säger Fredrik Drotte, arkitekt och vice ordförande i Sveriges Arkitekter.
Jubileumsparken ligger i ett övergivet område i Frihamnen och har växt fram genom medborgardialog sedan 2014. Invånarnas förslag om exempelvis bad eller odling byggs som prototyper, där vissa blir en permanent del av parken medan andra flyttas eller försvinner på sikt. Badområdet med bastun Svettekörka och bassängen Pöl Harbour är två permanenta inslag som byggdes i samarbete mellan arkitekter, konstnärer och göteborgare.
Ansvariga arkitekter är arkitekt SAR/MSA Kristoffer Nilsson och landskapsarkitekt LAR/MSA Amelie Sandow, Göteborgs stad, samt Jessica Segerlund, Älvstranden Utveckling. Medverkande arkitekter för prototyper och delstudier är Akay, E.B. Itso, Le Balto, MYCKET, Mareld, Passalen, MUF Architechts och Raumlabor Berlin. Beställare är Älvstranden Utveckling och Göteborgs stad.
Juryns vinnarmotivering:
När Göteborg bygger park i Frihamnen är invånarnas medverkan och platsens förutsättningar en självklar utgångspunkt. Projektet visar betydelsen av att låta fler komma till tals när staden växer och att stödja framväxten av lokala grannskap. När industrikajen omvandlas till park blir landskapsarkitekturen en förändringsmotor som bidrar till social inkludering och framväxt av lokala ekonomier. Jubileumsparken är en inspirerande förebild för medborgardriven stadsutveckling och utforskar på ett innovativt sätt hållbarhetsbegreppet.
Övriga nominerade var naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanland, Millennieskogen i Malmö och Solhagaparken i Huddinge. Sienapriset har delats ut sedan 1987 med Starka som sponsor för att främja god utemiljö och belöna ett projekt och dess arkitekt. Priset delades ut för sista gången på årets Arkitekturgala.
Årets jury består av landskapsarkitekt LAR/MSA Veronika Borg, landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Mårsén, landskapsarkitekt och professor inom landskapsarkitektur Lisa Diedrich, Jan Lang (juryns ordförande), Starka Betongindustrier, Erik Simonsen, Betongindustrierna. Jurysekreterare är landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Forsberg.
Bilden:
Jubileumsparken.
Foto: Peter Kvarnström