Nyheter

Europas första fullskaliga digitala plattform för investeringar och finansiering lanseras

Med licens för investeringstjänster som täcker 28 länder (MiFID) och över 50 000 användare blir Invesdor Group en av Europas ledande aktörer inom FinTech.
Invesdor Groups unika sortiment av finansiella produkter och plattformen för finansiella tjänster tjänar företag, investerare och finansiella företag som söker finansiering. Koncernen erbjuder omedelbart det bredaste utbudet av finansiella tjänster på marknaden: aktier, lån, obligationer, IPOs
Finska Invesdor Oy och tysk-österrikiska Finnest GmbH meddelar idag en planerad sammanslagning av deras verksamheter. På Invesdors årsstämma den 4 april 2019 fattas beslut om fusionen. I Invesdor Group samlas Invesdors ledande plattform för nordisk digital kapitalfinansiering och Finnest, den ledande digitala finansiären av medelstora företag på den tysktalande marknaden.
– Tillsammans skapar vi Europas första digitala plattform för investeringar och finansiering som riktar sig till såväl startups som storföretag. Oavsett var i livscykeln företagen befinner sig erbjuder vi dem ett av de bredaste sortimenten av digitala verktyg som finns på marknaden idag. Vi är en investeringsplattform för intresseväckande bolag såväl som privata och institutionella investerare i Europa, säger Lasse Mäkelä, VD för Invesdor.
Tjänsteportföljen omfattar både aktieplaceringar, obligationer, noteringar, syndikerade lån, mellanfinansiering, obligationer och andra finansiella instrument. Finansieringarna varierar från 250 000 euro till 25 miljoner euro. Under de senaste åren har de kombinerade och ackumulerade investeringarna från företagsplattformarna fördubblats varje år och uppgår för närvarande till 130 miljoner euro.
Invesdor Group fick redan i april 2015 finansinspektionens godkännande för MiFID-licens, vilket gör finansierings- och investeringsplattformen till den första att tilldelas denna licens.
Licensen tillåter företaget att verka i 28 europeiska länder. Invesdor Group har redan en stor kundbas med över 50 000 privata och institutionella investerare registrerade i över 150 länder.
– Finansiärer och investerare blir allt mer digitala. Vi kan se att såväl framgångsrika europeiska företag som privata och institutionella investerare behöver trovärdiga digitala alternativ till dagens finansiella lösningar, säger Stefan Klestil, partner på riskkapitalbolaget Speedinvest F. Konsolideringen av fintech-industrin har börjat och Invesdor Group har vad som krävs för att stå längst fram i ledet.
Speedinvest F, med bas i Wein, är en av de största investerarna i fintech i Europa. De kommer tillsammans med Taaleri Oyj, som är ett Helsingfors-baserat och Nasdaq-noterat förvaltningsbolag, och det globala private equity-bolaget Maxfield Capital, gå in som aktieägare i koncernen.
Fusionen gör det möjligt för nordiska investerare att delta i finansiering av framgångsrika medelstora företag på den tysktalande marknaden. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter för investerare från länder utanför Skandinavien att ta del av framgången i nordiska tillväxtbolag.
Dessutom samarbetar Invesdor Group med finansiella tjänsteleverantörer som banker.
De gynnas bland annat av verktyg som Platform-as-a-Service (PaaS) och Sorfware-as-a-Service (SaaS) för vidare digitalisering av deras verksamheter. Invesdor Group erbjuder partners en avancerad programvara för hantering av lån, aktier och värdepapper.
– Vi jobbar nära marknadsledande partners som Nordea och Raiffeisen Bank International, säger Lasse Mäkelä.
Invesdor Group sysselsätter cirka 40 finans- och teknikexperter från flera länder. Med en stark ställning på respektive marknad fortsätter Invesdor och Finnest att agera lokalt, samtidigt. Det nystartade Invesdor Group kommer att verka under Invesdor och Finnest och erbjuder därigenom deras kunder nya tjänster. Invesdor Group kommer att ledas från Helsingfors med kontor i Wien, Stockholm och Bratislava.