Nyheter

Henning Olsen utnämnd till ny CEO för NRC Group ASA

Under sommaren 2018 meddelade CEO Øivind Horpestad till styrelsen att han ville avgå som CEO för NRC Group under året 2019. Sedan dess har styrelsen arbetat aktivt för att hitta en ersättare.
Under de senaste nio åren har Øivind varit avgörande för etableringen och utvecklingen av NRC Group. Först som grundare och verkställande direktör för Team Bane och sedan i rollen som CEO för NRC Group sedan våren 2016. Under de senaste åren har koncernen etablerat sig som den ledande nordiska entreprenören inom järnvägsinfrastruktur. Detta har skett genom flera samgåenden och förvärv, och koncernen har nu en stark plattform för ytterligare tillväxt och utveckling. Øivind har varit avgörande i denna utveckling och styrelsen vill tacka för den viktiga roll han spelat för NRC Group.
Vid styrelsemötet den 19 mars utnämndes Henning Olsen till ny CEO för NRC Group av styrelsen.
Olsen kommer från posten som koncerndirektör på AF Gruppen, där han varit direktör för byggdivisionen sedan 2016. Inom AF Gruppen har han tidigare varit direktör för fastighetsdivisionen, finansdirektör för AF Bygg Oslo och controller för koncernen. Innan han blev en del av AF Gruppen år 2010 var han anställd på Statkraft och Boston Consulting Group. Olsen har en civilekonomexamen från BI Norwegian Business School år 2003.
Olsen har omfattande erfarenheter från projektorienterade organisationer, inklusive projektledning, strategi- och affärsutveckling och företagstransaktioner. Styrelsen anser att Olsen har de yrkesmässiga och personliga egenskaper som krävs för att leda och vidareutveckla NRC Group, och är mycket glada över att han kommer att starta i sin nya roll under våren.