Nyheter

Linköping vinner Planpriset för sitt arkitekturprogram

Linköpings kommun har mottagit Planpriset vid Sveriges Arkitekters prisutdelning på Arkitekturgalan den 19 mars. Juryn lyfter fram Linköpings arkitekturprogram för dess förmåga att på ett inspirerande sätt koppla ihop hållbarhet med arkitektonisk kvalitet.

– Den nya nationella arkitekturpolitiken, som klubbades av riksdagen ifjol, börjar ta konkret form ute i kommunerna. Vi i Sveriges Arkitekter följer den här utvecklingen noga. Goda exempel finns redan och vi gläds åt att Linköpings kommun, med sitt berömvärda arbete för att hålla den arkitektoniska kvaliteten uppe när staden växer, tilldelas Planpriset, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.
Linköping expanderar kraftigt. För att växa på ett hållbart sätt och samtidigt bevara sin innerstads värden och särprägel har kommunen tagit fram ett arkitekturprogram. De ansvariga har lagt sig vinn om att det ska vara pedagogiskt och väl förankrat hos Linköpingsborna. Målet är att varje bygge i den vidgade innerstaden ska kunna beskriva sin arkitektoniska idé och att det ska samspela med, och bidra till, den omgivande staden.
Juryns vinnarmotivering:
Med en väl underbyggd, tydlig och brett förankrad argumentation kring samband mellan arkitektonisk kvalitet och hållbarhet ger arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad en inspirerande och trovärdig implementering av den nationella arkitekturpolitiken. Viktiga utgångspunkter är den arkitektoniska idén, det rumsliga sammanhanget och en genomtänkt strategi för ett bra resultat. Det innovativa planarbete som Linköpings kommun har genomfört motiverar mottagandet av Sveriges Arkitekters Planpris 2018.
Ansvarig planarkitekt har varit arkitekt SAR/MSA Johanna Wiklander, dåvarande stadsarkitekt, och uppdragsgivare Linköping kommun genom landskapsarkitekt MSA Fanny Wahlqvist, översiktsplanechef, och Muharrem Demirok, kommunalråd.
De övriga nominerade är Malmö stad för detaljplan för Sege Park, Jönköpings kommun för fördjupad översiktsplan över Munksjöstaden och Göteborgs stad för planprogram för Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan.
Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, som var en av grundarna av Sveriges Arkitekter 2002. Priset delas ut till en kommun för bästa planarbete, för att stimulera och utveckla fysisk planering och ge spridning åt goda exempel. Juryn utses av Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering. Årets jury består av ordföranden arkitekt SAR/MSA Birgitta Lööf, planeringsarkitekt FPR/MSA Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA Ann Legeby, arkitekt SAR/MSA Björn Adolfson och landskapsarkitekt LAR/MSA Carl Arnö.
Bilden:
Vinnare av Planpriset 2018.
Foto: Jonas Malmström