Nyheter

Mjölbyföretag sparar mängder med vatten

Toyota Material Handling i Mjölby har, som en del av TICO, rankats som ett av världens bästa företag när det gäller klimatarbete och skydd av vattenmiljö.
– Jätteroligt att vårt hårda arbete bär frukt, säger Agneta Ring som är ansvarig för Mjölbyfabrikens miljöarbete och hållbarhetsfrågor.
Toyota Material Handling har arbetat hårt med hållbarhetsfrågorna i många år och arbetet fortsätter dessutom oförtrutet. CDP, Carbon Disclosure Project, en organisation som rankar företags förmåga att arbeta med miljö och hållbarhet har uppmärksammat arbetet. Toyota Material Handling är ett av 20 företag som rankas högst både när det gäller klimatarbete och skydd av vattenmiljö. Att värderas högt av CDP är belöning.
– En fjäder i hatten, säger Agneta Ring.
Det är moderföretaget TICO, Toyota Industries Corporation, som rankats och Toyota Material Handling i Mjölby ingår i företaget som en av de större fabriksanläggningarna. Där är hållbarhetsarbetet intensivt.
Agneta Ring berättar att Toyota Material Handling i Mjölby bland annat har investerat i grön el, återbruk av vatten i målerier via ett avloppsfritt reningsverk och övergått till pulvermålning med produkter fria från organiska lösningsmedel. Sedan år 1999 har volymen av processvatten som avleds till kommen minskat med 90 %. Framöver ska bolaget också satsa på alternativ energilösningar och cirkulär ekonomi på flera plan.
– Vi söker ständigt bättre alternativ för att värna om miljön och det kan vi göra i allt från det stora till det lilla. Det handlar om att på sant Toyotamanér hela tiden söka förbättringar, säger Agneta Ring.
Fakta:
TICO har placerat sig på A-listan som ett av 139 företag som arbetar positivt mot klimatförändringar, ett av 31 som jobbar med skydd av vattenmiljön och 1 av 20 som jobbar med båda sakerna. Cirka 150 stora företag, globalt, agerar mot klimatförändringar, för vattensäkring och mot nedhuggning av skog.
Foto: Toyota Material Handling