Nyheter

Utökat samarbete med Märsta Förenade vässar Swerocks konkurrenskraft

Utökat samarbete mellan Swerock och Märsta Förenade ger möjlighet till nya ekipage. Att Swerock AB väljer att fördjupa samarbetet med Märsta Förenade innebär att båda företagen kan skapa konkurrenskraftigare erbjudanden. Tillsammans blir de starkare.
Swerock har anlitat Märsta Förenade under flera år. För Märsta Förenade ser man det utökade samarbetet som ännu ett konkret bevis på att kunderna uppskattar hur företaget arbetar. Det utökade samarbetet handlar om att Swerock nu har valt att integrera transporter från Märsta Förenade i sitt komplexa transportsystem. Det är något som ställer stora krav på Märsta Förenade som åkeriföretag. Att Märsta Förenade har fått förtroendet handlar om att man kan erbjuda de lättviktsfordon som är lämpligast för ballasttransporter till Swerocks betongstationer och till företagets asfaltsverk i Västberga. Det handlar om mycket stora volymer som väger mycket.
̶  För att kunna transportera det här krävs specialanpassade fordon, berättar Staffan Haglund som är affärsområdeschef för bygg och anläggning på Märsta Förenade.
Ömsesidig nytta
Swerock har en egen transportledning och egna fordon. Anledningen att anlita Märsta Förenade som en del i sitt transportsystem är att det ökar flexibilitet för Swerock som i slutändan får transporter till en lägre kostnad än om det skött detta helt själv.
̶  I deras verksamhet varierar transportbehoven mycket under året. Under några vintermånader har de i stort sett inga transportbehov, om de då hanterat detta helt själv hade det inneburit fordon som står stilla och personal utan arbetsuppgifter. Medan vi som har flera andra kunder kan använda fordonen och sysselsätta personalen med andra transportuppdrag under de månaderna, förklarar Staffan Haglund.
Innebörden för Märsta Förenade
På Märsta Förenade ser man att det utökade samarbetet gör det möjligt att man som transportör kan bredda sitt utbud, genom att kunna skatta fler lättviktsbyggen.
̶  Varje utökat uppdrag gör dessutom att vi sprider våra risker, för ingen aktör som anlitar oss har samma transportbehov hela tiden, säger Staffan Haglund.
Ju fler saker på gång, desto större flexibilitet för transportören. Eftersom Märsta Förenade dessutom köper stora volymer grus, blir det kanske ytterligare något som de två aktörerna kan vidareutveckla tillsammans.
̶  Just nu är det här utökade samarbetet helt nytt, men vi ser stora möjligheter att hitta nya affärer tillsammans, avslutar Staffan Haglund.
Swerock är glada för att kunna vidareutveckla samarbetet med Märsta Förenade.
̶  Vi värdesätter deras flexibilitet och att de prioriterar att använda de miljömässigt bästa motoralternativen i samarbetet. Miljön ligger högt på vår agenda, berättar Hans Orest, avdelningschef på Swerock Transport & Maskin.