Nyheter

20 miljoner kronor till nya hållbara transportlösningar

För att klara omställningen av transportsektorn krävs både nya lösningar och en förändrad marknad. Som ett led i att nå målet om fossilfrihet 2030 satsar Södra nu 20 miljoner kronor dedikerade till de merkostnader som uppstår i att välja nya hållbara transportlösningar.
– Som en av Sveriges största transportköpare har vi ett stort ansvar. Vi vill visa vägen till framtidens hållbara transporter och visar med den här satsningen att vi verkligen menar allvar med att få till en förändring och få fler att följa efter oss, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.
Med de avsatta medlen ökar nu förutsättningarna för att arbeta långsiktigt utan att det kommer i konflikt med det dagliga operativa arbetet. Södra har sedan tidigare annonserat om satsningar kring biodrivmedel genom två olika delägda bolag SunPine och Silva Green Fuel samt produktion av biometanol i egen regi.
– Vi jobbar enligt framtagen färdplan i programmet Ett fossilfritt Södra där vi parallellt arbetar med efterfrågan, utbud och politiska styrmedel för att möjliggöra omställningen på ett lönsamt sätt och vara en föregångare som andra vill ta efter. Med hjälp av dessa 20 miljoner kronor kan vi bidra till att bygga upp efterfrågan på nya tekniska lösningar, säger Henrik Brodin, projektledare Ett fossilfritt Södra.
Foto: Eijer Andersson