Nyheter

Anna Jivén ny VD för Vattenkraftens Miljöfond

Vattenkraftens Miljöfond med 10 miljarder kronor i kapital etablerar nu sin verksamhet i Göteborg. Genom fonden ska vattenkraften moderniseras och ställas om för att uppfylla kraven i EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljökvalitetsmål. För att leda arbetet med att bygga upp och driva fonden har Anna Jivén rekryterats som VD.
– Annas långa erfarenhet av komplexa prövningar av vattenverksamhet och särskilt hennes förmåga att arbeta lyhört kommer att vara en avgörande tillgång för fonden, säger Christer Ljunggren, VD för Vattenfall Vattenkraft och styrelseordförande i Vattenkraftens Miljöfond.
Anna Jivén är utbildad miljövetare, grundare och VD för Athena Advisory AB, som tidigare anlitats för att driva miljöarbetet i några av Sveriges största infrastrukturprojekt inom vatten. Hon har också utvecklat metoder för snabb etablering av nyanlända ingenjörer och har anlitats av FN för internationella miljöprojekt. Hon har stor erfarenhet av styrelseuppdrag i både privat, kommunal och statlig sektor.
– Jag ser fram emot att göra fonden till den framgång som såväl det hållbara energisystemet som miljön behöver. För att lyckas måste vi vara både lyhörda och kraftfulla, säger Anna Jivén.
Kontoret i Göteborg kommer att ha cirka tio personer anställda och rekrytering kommer att ske löpande. Målet är att vara i full drift 2020.
– Jag vet vilken stor kompetens det finns i Sverige inom miljöfrågor kopplade till vatten och vi är duktiga på att driva komplexa processer genom samarbete idag, säger Anna Jivén. Detta kommer att vara en av de mest spännande arbetsplatserna inom området i Sverige idag och jag ser fram emot en inspirerande rekryteringsprocess.