Nyheter

Regeringen säger ja till fyra spår mellan Flackarp och Lund

Godkännandet innebär Trafikverket nu kan ta nästa steg i arbetet med att öka kapaciteten och minska störningarna på en av landets mest trafikerade järnvägssträckor.
Regeringens beslut kommer ett drygt halvår efter att planen överklagats.
– Jag är glad att regeringen kom med sitt beslut såhär snabbt, det innebär att vi kan gå vidare och fokusera på kommande tillstånd och detaljplaner, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets Projektchef för Lund-Arlöv, fyra spår.
Regeringen har i sitt beslut tagit hänsyn till de fyra olika överklaganden som inkom i samband med att Trafikverket fastställde järnvägsplanen i september 2018. Samtliga överklaganden handlade i huvudsak om principiella frågor om järnväg i tätort.
– Det här är ett både glädjande och viktigt beslut för projektet. Det är en av de stora pusselbitarna som skulle falla på plats för att vi ska kunna fortsätta arbetet med fyra spår på hela sträckan mellan Lund och Arlöv. Nu kan projektets ansökan om miljödom som ska handläggas av Mark- och miljödomstolen. Sen är förhoppningen att vi kan börja bygga på sträckan Flackarp till Lund i april 2020, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Järnvägsplanen för Lund-Flackarp är en beskrivning av hur järnvägen ska byggas, den beskriver vilken mark som får tas i anspråk och hur bygget får påverka omgivningen. Planeringen av utbyggnaden av Södra stambanan har pågått sedan 1999. Hela projektet som innebär att Trafikverket bygger ut järnvägen till fyra spår på sträcka från Arlöv till Ringvägen i Lund, väntas stå klart 2024. Utbyggnaden är en viktig del av Trafikverkets arbete med att utveckla järnvägen i södra Sverige.
Mer information om projektet: https://www.trafikverket.se/lund-flackarp