Nyheter

VÄRLDSPREMIÄR: Renault startar pilotprojekt med VEHICLE-TO-GRID-laddning i elbilarna

Renault startar nu det första storskaliga pilotprojektet med reversibel elektrisk laddning, V2G (vehicle-to-grid). Renaults växelströmsteknik gör det möjligt att placera den reversibla laddaren inuti fordonet, vilket innebär att det endast krävs en enkel och billig anpassning av befintliga laddningsstationer.
En bilflotta på 15 Renault ZOE med V2G-teknik kommer att introduceras i Europa under 2019, för att utveckla våra framtida erbjudanden med reversibel laddning och lägga grunden för framtida standarder – med hjälp av våra partners. Dessa pilotprogram startar idag i Utrecht (Nederländerna) och på Porto Santo Island (en ö i Madeiras skärgård i Portugal). Efter dessa kommer fler pilotprogram introduceras i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Sverige och Danmark.
Med detta initiativ uppfyller Renault sin roll som ledande inom el-mobilitet för alla och som aktör i övergången till alternativ energi. V2G är en viktig del i de smarta elektriska ekosystemen som Renault har satt upp. Vi har valt teknik inuti bilen som också optimerar kostnaden för laddningsstationer och underlättar därmed en storskalig utveckling, berättar Gilles Normand, Direktör för elbilar på Groupe Renault
Fördelarna med V2G-laddning
Vehicle to grid – även kallad reversibel laddning – tar emot och ger tillbaka elektricitet till elnätet och följer användarens behov. Laddningen når maxnivå när elförsörjningen överstiger efterfrågan, särskilt vid toppar i produktionen av förnybar energi. Elbilarna kan också ge tillbaka el till elnätet vid konsumtionstoppar och kan därför användas som tillfällig energilagring.
Elnätet optimerar på så sätt utbudet av lokal förnybar energi och minskar kostnader för infrastrukturen. Samtidigt kan kunden njuta av en grönare, mer ekonomisk konsumtion av el och får ekonomiska fördelar genom att tjäna elnätet.
Framtidens erbjudande inom V2G (vehicle-to-grid) laddning
V2G kommer att testas i flera projekt i sju länder tillsammans med olika partners för att lägga grunden för Renaults framtida erbjudande.
Syftet är att i stor skala mäta om det är genomförbart och vilka vinster det inbringar.
Projekten hjälper Renault att:

  • Förklara de tekniska och ekonomiska fördelarna med en inbyggd lösning i elbilarna.
  • Visa på konkreta värden som tillhandahålls för det lokala och nationella elnätet, som till exempel att uppmuntra förbrukning av förnybar energi (sol, vind och vattenkraft), kontrollera elnätets frekvens/ spänning och minska infrastrukturkostnaderna.
  • Arbeta med regelverket för ett mobilt energilagringssystem, upptäcka eventuella fallgropar och erbjuda konkreta lösningar.
  • Fastställa gemensamma standarder.