Nyheter

Hammerglass står redo för Norges tuffare krav på okrossbart i entreprenadmaskiner

Nu är det inte längre upp till varje entreprenör att avgöra vad som är ett tillräckligt skydd i en entreprenadmaskin som arbetar med i gruv- och stenhanteringsnäringen. Med uppenbara risker för stenras, rikoschetter och explosioner har Statens Vegvesen i Norge tydlig specificerat vilka krav som gäller om man ska arbeta i deras upphandlade projekt – krav som Hammerglass som en av få klarar att uppnå med sina lösningar.
Den 11 mars 2019 införde Statens Vegvesen formella krav på Skyddsklass 3 i alla entreprenadmaskiner som arbetar med risk för odetonerat sprängmedel. Detta innebär att i alla Statens Vegvesens vägprojekt, stenbrott, tunnelarbeten med mera kräver sprängsäker ruta som frontruta (RABS) och okrossbara glas i samtliga övriga rutor. Kraven gäller inte bara i grävare, utan i alla maskiner. Med detta ställningstagande visar Norge att de tar HMS och säkerhet på allvar. Branschen välkomnar beslutet då det tidigare varit svårt att hitta enighet kring vad som är en säker maskin. Nu har man från myndighetshåll satt ner foten och kräver Skyddsklass 3.
Även Sverige har sedan tidigare ställt motsvarande krav på maskiner som arbetar med stenhantering, men har inte definierat en lika tydlig kravspecifikation som Norge med Skyddsklass 3. Oavsett tydigheten så är kraven de samma. Innebörden är att föraren ska sitta skyddad bakom en sådan lösning att personen i fråga är trygg och säker även vid ras och explosioner. För att klara den kravbilden krävs just den Skyddsklass 3-standard som specificerats av Statens Vegvesen.
Marknaden har vaknat
Efterfrågan på säkrare maskinmiljöer fortsätter att öka i takt med insikten om vinsterna med rätt skyddsåtgärder. Samtidigt ställer fler uppdragsgivare högre krav på att entreprenörerna har maskiner med rätt skydd för uppgiften – precis som Statens Vegvesen.
Redan innan de nya kraven offentliggjorts har Hammerglass sett en ökad efterfrågan på Klass 3-lösningar från både Norge och Sverige. I slutet av 2018 gjorde det norska entreprenadföretaget Rise Service AS en rekordorder på 100 maskiner – den största som Volvo maskin någonsin tagit emot och där samtliga fordon utrustas med okrossbara Hammerglass i förarhyttens rutor. Utöver denna läggs det dagligen beställningar på enskilda maskiner som ska konverteras eller uppdateras till Skyddsklass 3.
Hammerglass står redo för ökad förfrågan
Hammerglass har i sin position som marknadsledande inom skyddsglas förberett sig för en ökad efterfrågan. Då Skyddsklass 3-kraven har skapat helt nya spelregler tror Bengt Nilsson, VD på Hammerglass, att det väntas en rejäl anstormning avseende efterfrågan på Skyddsklass 3-lösningar.
– Vi har förväntat oss en tydligare specifikation av vad som gäller i flera år och nu har Statens Vegvesen tagit täten i en mycket viktig arbetsmiljöfråga. Där man tidigare har kunnat ducka för informella krav måste man säkerställa att ens fordon klarar Skyddsklass 3-kraven om man tänker arbeta inom statliga projekt. Bra för branschen och alla maskinförare.
För det skånska säkerhetsföretaget väntas lagändringen ge ett ytterligare uppsving i en redan tydlig medvind.
– För oss som företag bäddar detta för tillväxt och det är troligt att det kan bli aktuellt med en utökning av personalstyrkan både på konstruktörssidan och i produktionen. Men vi är mycket väl förberedda, avslutar Bengt.
Bilden:
Hammerglass VD Bengt Nilsson framför ännu en RABS/Skyddsklass 3 försändelse på väg ut i världen.
Foto: Hammerglasss