Nyheter

IDENTIC vinner kontrakt på bussdepå i Uppsala

IDENTIC AB och HENT Sverige AB har undertecknat ett avtal att leverera system för identifiering och tankning av bussar till den nya stadsbussdepån som HENT ska bygga i Uppsala.
Den nya bussdepån beräknas vara klar för trafik i slutet av 2019 och är beställd av Fastighet och Service, Region Uppsala. Den nya depån ligger i området Fyrislund sydöst om Uppsala och ska utrustas för både gas- och dieseldrivna bussar. IDENTIC ska leverera och installera sina egna system för registrering och tankning av bränsle i tvätthallen samt automatisk identifiering av bussar på 180 rampplatser och vid in- och utpasseringsgrindarna. Dessa system från IDENTIC kommer att bidra till en effektivisering av kontrollprocesserna inom depåområdet.
– Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda av HENT för detta prestigefyllda projekt i Uppsala. IDENTIC har haft ett nära samarbete med kollektivtrafiken i Uppsala under många år och vi ser fram emot att utöka detta samarbete vid den nya bussdepån. Projektet kommer att innehålla flera moduler från vårt intelligenta depåsystem. Dessa moduler kommer att se till att bussar tankas med IDENTICs miljövänliga spillfria tankningssystem samt att bussidentifiering kommer att ske automatiskt med vårt identifieringssystem, säger Richard Holt, VD hos IDENTIC AB.
– HENT har arbetat med ett antal förfrågningar i denna entreprenad men efter vår interna utvärdering så fastställde vi att IDENTIC var det företag med bästa lösningen och passade bäst in för detta uppdrag, kommenterar Magnus Klarheden, Projektledare, hos HENT Sverige AB.
Bild: White Arkitekter