Nyheter

”Så framtidssäkrar vi världen”

Roligare pendling, ”Göteholm” och kompiskurer på stan är WSPs kommentarer till några av framtidens stora samhällsutmaningar. Med ett antal tvistade framtidsscenarier lanserar WSP i dag ett nytt kommunikationskoncept.
Som globala rådgivare och konsulter är WSP delaktiga i mängder av samhällsutvecklingsprojekt världen över. Med konceptet ”WSP framtidssäkrar världen” vill bolaget sätta ljus på viktiga framtidsfrågor så som urbanisering, mobilitet och social hållbarhet.
– Även om vi inte vet exakt vilka utmaningar som framtiden kommer innebära, så ser WSP till att det blir bra. Med kampanjen vill vi synliggöra detta på ett humoristiskt sätt. Vi är relativt välkända i branschen, men med denna kampanj vill vi även visa vår kunskap och skapa debatt hos den samhällsintresserade allmänheten, säger Helene Schöldsten, tf kommunikationschef på WSP.
Behöver det bli roligare att pendla för att få fler att välja kollektivtrafiken? Kommer våra städer växa ihop till en enda stor stad? Går det att utveckla städer så det blir enklare och tryggare att vara tillsammans på riktigt? Det är några av frågorna som WSP ställer sig.
– På WSP arbetar vi dagligen med den här typen av frågor. Med 48 000 experter och specialister världen över har vi stött på det mesta när det kommer till komplexa multidisciplinära projekt, allt från nya städer, transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med vår satsning vill vi att fler ska förstå hur vi kan ta ansvar för framtiden, säger Magnus Meyer, vd WSP Sverige och WSP Europe.
Visualiseringar och filmer i kampanjen är gjorda av WSPs avdelning Visual.
Bild: WSP