Nyheter

Snart sluthalkat i Muorjevaarabackarna

Satsningarna för att skapa en smidigare och säkrare E10 fortsätter. I april startar arbetet med Muorjevaarabackarna. Det ska resultera i att tunga fordon inte ska bli stående i den långa och branta backen vintertid.
E10/E45 mellan Gällivare och Kiruna är en viktig näringslivsväg och andelen tung trafik är stor. Den långa backen vid Muorjevaara innebär stora problem under vintern, eftersom tunga fordon tappar fart och blir stående i backarna. Det har orsakat stopp i trafiken.
– För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten bygger vi en ny 2,7 km lång väg öster om befintlig väg. Den nya vägen byggs i en mindre brant terräng, men den får ändå ett extra körfält i norrgående riktning, ett så kallat stigningsfält. Detta ska underlätta omkörning av tyngre fordon, säger Anna Kronman, projektledare på Trafikverket.
Bygget startar i juni men redan i april börjar entreprenören avverka skog där den nya vägen ska gå. Arbetet planeras att vara klart hösten 2020.
Störningarna för trafikanterna blir måttliga, eftersom den gamla vägen kommer att vara öppen tills den nya vägen kopplas på.
Kulleribacken
Under 2018 byggdes ett stigningsfält i Kulleribacken, eftersom tunga fordon även där hade problem med att ta sig uppför den branta vägen under vintern.
– Så här långt kan vi konstatera att stigningsfältet där gjort stor skillnad. Vi har hittills inte haft några problem med stillastående fordon i vinter, vad vi känner till. Framkomligheten har förbättrats rejält, säger Anna Kronman.