Nyheter

Svevia säljer transportverksamheten i AB Bröderna Hall

Svevia har träffat ett avtal med Norrvidinge om att avyttra hela transportverksamheten i det tidigare förvärvade skånebolaget AB Bröderna Hall. Affären omfattar asfalt-, tipp- och rotorbilar, totalt 30 stycken. I samband med övertagandet, som sker den 1 april 2019, övergår samtlig berörd personal till Norrvidinge.
– Svevia ska vara bäst på att bygga och sköta om vägar. Att vi nu säljer transportverksamheten i vårt tidigare förvärvade bolag AB Bröderna Hall till Norrvidinge är helt i linje med vår strategiska inriktning. Det här är också en viktig del i vår satsning på den skånska marknaden då det på sikt skapar goda förutsättningar för oss att skapa konkurrenskraft och därmed lyckas på denna marknad, säger Tomas Johansson, chef division Beläggning, Svevia.
Den 27 december förvärvade Svevia det skånska företaget AB Bröderna Hall omfattande en täkt- och transportverksamhet.
– Marknadsutsikterna för ballast i södra Sverige bedömer vi som mycket goda och Svevias strategi är att expandera vår beläggningsaffär i regionen. I satsningen ingår även att etablera ett eget asfaltverk i Hurva utanför Malmö, avslutar Tomas Johansson.

Bild: Svevia