Nyheter

Transportföretagens förslag stöds av Socialdemokraterna

Socialdemokraternas partikongress öppnade i helgen upp för möjligheten att ta CSN-lån för körkort för lastbil och buss – en fråga som Transportföretagen har jobbat hårt för, senast i rapportsläppet ”Fler körkort ger fler jobb”.
Transportnäringen är i stort behov av personal, särskilt inom buss- och åkerinäringen där 7 300 bussförare behövs mellan 2018 och 2020 respektive 50 000 godsförare fram till år 2030. Som ett led i arbetet att lösa rekryteringsfrågan lanserade Transportföretagen rapporten ”Fler körkort ger fler jobb”, där ett av förslagen var att utöka CSN-lånet till att även omfatta möjlighet för lån till körkort för C- och D-behörighet, det vill säga lastbil och buss.
– Att Socialdemokraterna på sin partikongress valt att lyfta fram förslaget är ett stort steg i rätt riktning för transportnäringen och arbetsmarknaden. Vi har under en lång tid arbetat med frågan och det är glädjande att vi har fått gehör, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.
Transportföretagen föreslår utöver lån även för yrkesförarkörkort även att lånet breddas till en större målgrupp och till en nivå som täcker hela körkortskostnaden.
– Det återstår att se vad denna öppning konkret kommer att resultera i men vår förhoppning är att ett framtida förslag ser till helheten kring CSN-lånet i enlighet med de förslag som vi har fört fram i tidigare diskussioner och i vår rapport, avslutar Caj Luoma.
Fakta:
Transportföretagen har sin rapport ”Fler körkort ger fler jobb” gett förslag om att utöka CSN-lån även C- och D-behörighet, det vill säga lastbil och buss. Rapporten finns att läsa här.
Transportnäringen är stort behov av personal – 7 300 bussförare behövs mellan 2018 och 2020 och 50 000 lastbilsförare fram till år 2030.
Bild: Transportföretagen