Nyheter

Transportstyrelsen ger Arriva Sverige väl godkänt för sitt säkerhetsarbete

Transportstyrelsens tillsyn gav Arriva Sveriges säkerhetsarbete inom spårburen trafik väl godkänt. Ingen avvikelse som hade lett till föreläggande kunde identifieras. Både säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen inom företaget bedömdes som mycket bra.
Ledningsfunktionernas verifikation av säkerhetsarbetet bedömdes som mycket tillfredsställande.
– Det här är resultatet av att vi vågat förändra vårt sätt att arbeta med säkerhet och hittat nya vägar för att strukturera och förbättra våra metoder, säger Bengt Ohlin, säkerhetsdirektör för Arriva Sverige AB.
Det var mellan den 19 och 21 mars i år som Transportstyrelsen genomförde tillsyn av Arriva Sveriges säkerhetsarbete. Hela säkerhetsstyrningssystemet har granskats, det vill säga hur säkerhetsarbetet går till inom Arriva Sveriges spårbundna trafik. De delar som studerades var ledning, ansvar, delegering, riskhantering, avvikelser, revisioner, instruktioner, underhållsverksamhet, personalplanering, utbildning. Ingen avvikelse kunde identifieras.
– Transportstyrelsen var imponerad över hur seriös och mogen inställning vi har i vårt säkerhetsarbete, säger Bengt Ohlin. Vi har bland annat genom vårt digitala verktyg Tågportalen vågat prova nya vägar för att öka vår konkurrensförmåga. Jag skulle vilja påstå att det är ett av det bättre verktygen som finns på marknaden idag.
Tågportalen gör det lättare för lokförarna att ta del av säkerhetsnyheter inför varje tjänstgöring samt att det nu är enklare att rapportera fel. Det gör det också tydligare för verkstäderna att förstå var felen finns samt åtgärda dom.
– Vi är naturligtvis väldigt stolta över våra framgångar inom säkerhet men det slutar inte här, nu spänner vi musklerna för framtida utmaningar, avslutar Bengt Ohlin.

Bild: Arriva