Nyheter

Kompetensbrist hotar utvecklingen inom vatten- och avloppsförsörjning

Kompetensförsörjning är i dag en av de största utmaningarna för svenska företag. Branschen inom vatten och avlopp har under flera år upplevt en brist på experter. En brist som i längden hotar teknikutvecklingen och kan leda stora samhällsproblem. Nu har Sweco valt att starta en VA-akademi för sina medarbetare.
Genom VA-akademin vill Sweco lyfta medarbetare, med två till fem års erfarenhet, kompetensmässigt så att de enkelt kan ta sig an nya roller inom bolaget. Exempel på karriärhopp kan vara en ny roll som teknikansvarig. Utbildningen ska även belysa konsult-, beställar- och entreprenörsvinklar.
– Genom att erbjuda våra medarbetare en kompetenshöjning inom ramen för vår egen VA-akademi vill vi skapa branschens bästa utvecklingsmöjlighet, med en tydlig koppling till våra kunders behov. Samtidigt som vi bidrar till samhällsnytta när vi säkrar framtidens VA-försörjning, säger Anna Yman vd för Swecos vatten- och miljökonsulter.
Enligt en rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten kommer VA-branschen i Sverige de närmaste 20 åren behöva 1600-3100 nya tjänster för att möta framtida behov.
– Frågan om kompetensbristen är viktig och kräver att hela branschen samarbetar. Utöver VA-akademin tittar Sweco på andra möjligheter tillsammans med andra aktörer inom VA-branschen. Ett exempel kan vara bolagsöverskridande gemensamma traineeprogram, säger Anna Yman.
Rapporten från Svenskt Vatten, Investeringsbehov och framtida kostnader för vatten och avlopp, 2017.
Bild: Sweco