Nyheter

Fortsatt uppdrag för vägarna i Falkenberg

För de närmaste fyra åren får Svevia fortsätta som entreprenör för drift och underhåll av det statliga vägnätet inom Trafikverkets driftområde Falkenberg.
Området består i huvudsak av asfaltbelagd väg. Vägnätets totala längd är 1185 kilometer väg där enbart 86 kilometer är grusväg. Pulsådern genom området är E6.
– E6:an är vår mest högprioriterade vägsträcka med en aldrig sinande ström av pendlare och godstransporter till och från Malmö, Göteborg och vidare mot Norge. Lite speciellt på just E6:an är också att en del av sträckan är betongväg. Så underhållsarbetet skiljer sig något från vanlig asfalterad väg. De vanligaste åtgärderna är att byta fogar mellan betongblocken och ibland ersätta ett helt betongblock när det blivet alltför slitet och påverkat av trafiken, säger Mattias Svedberg, Svevia.
Vintertid handlar uppdraget framförallt om att göra vägarna säkra och framkomliga genom att ploga och halkbekämpa. Sommartid utförs löpande vägunderhåll som att till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar och andra typer av åtgärder för att vägarnas konstruktioner ska hålla långsiktigt som att röja längs vägkanter, sköta om diken och vägtrummor.
– De geografiska förutsättningarna i området är både kustland och inland. I den här typen av topografi kan både temperatur och nederbörd variera kraftigt inom området. Men eftersom vi har stor erfarenhet av hela området känner våra jourhavande driftledare väl till förutsättningarna när de planerar logistiken för våra åtgärder på vägarna.
Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två års option och är värt cirka 40 miljoner kronor per år.
Bilden:
Svevia fortsätter som vägentreprenör på vägarna i driftområde Falkenberg.
Foto: Annika Enström