Nyheter

Vinnande team till Håll Nollans arbetsmiljöpris utsett

Nu står det klart vilket team som tog hem Håll Nollans arbetsmiljöpris 2019. Priset uppmärksammar gott säkerhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen, och delades ut för första gången i år under galamiddagen under Årets bygge den 26 mars.
Håll Nollans arbetsmiljöpris riktar sig till alla aktörer som på något sätt är delaktiga i en byggprocess. Bakom priset står föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, startat av 13 aktörer med olika kopplingar till byggrelaterat arbete – allt från entreprenörer till byggherrar.
– Vi vill lyfta fram goda exempel och inspirera andra gällande de absolut viktigaste frågorna för oss i bygg- och fastighetsbranschen – hur man kan arbeta för att alla ska komma hem friska och oskadda från våra byggarbetsplatser, förklarar Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan.
Det blev teamet bakom Roslagsbanans utbyggnad som rodde hem Håll Nollans arbetsmiljöpris 2019.
Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bättre kollektivtrafik ökar. Sedan 2010 byggs totalt 22 kilometer med dubbla spår, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela Roslagsbanan.
Motiveringen lyder:
”Teamet hos byggherren har genom tydligt ledarskap, egen kompetenshöjning, gemensamma arbetssätt och metoder som främjar säkra beteenden drastiskt lyckats minska en trend av olyckor och allvarliga tillbud. Med många projekt som pågick parallellt valde byggherren att styra arbetsmiljöarbetet med målet att varje projekt skulle ha hålla samma höga nivå. Involverade har visat ett stort mod att jobba gränsöverskridande för allas välbefinnande. Inte
bara genom att tydliggöra ansvaret– utan också ge stöd och visa konkret hur det ska göras.”
– Det känns stort och jag är mycket ödmjuk och glad för att vi har vunnit priset. Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg och gör ett bra arbete som leder till en bättre arbetsmiljö. Ett arbete som vi också kan dela med oss av till andra, säger Tomas Lindecrantz, projektledare Roslagsbanans utbyggnad.
– Det känns extra speciellt eftersom det är första gången det delas ut, fortsätter Tomas.
– Det har varit många kvalificerade ansökningar som visar på stort engagemang och gediget arbete för att hålla en hög nivå på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Vi har en lång väg kvar tills vi är i mål men det här är bra början, säger Ulrika Dolietis.