Nyheter

Åsa Zetterberg ny förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen inom Almega välkomnar Åsa Zetterberg som ny förbundsdirektör. Åsa har tidigare arbetat bland annat som sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Hon kommer närmast från en tjänst som Chief Digital Officer för Regeringen och från det egna bolaget Zettigo AB.
– Jag känner mig oerhört glad och taggad inför uppdraget som förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen. Jag kommer att driva på för en ännu starkare svensk digital sektor. Med innovativa, konkurrenskraftiga och växande företag inom IT- och telekombranschen får vi i Sverige en stark motor till utveckling av hela näringslivet och samhället i stort. Det kommer gynna vår tillväxt, välfärd och hållbarhet, säger Åsa Zetterberg.
– Vi är väldigt glada att Åsa Zetterberg har valt att axla rollen som förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. Inte minst Åsas gedigna kunskap inom IT-området gör henne mycket lämpad för uppdraget att ta förbundet in i framtiden. IT&Telekomföretagen ska fortsätta i sin roll som den ledande kraften för digitaliseringen av Sverige, säger Pär Fors, styrelseordförande IT&Telekomföretagen.
– Som ny förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen kommer Åsa Zetterberg att spela en central roll i att skapa goda förutsättningar för en bransch som blir allt viktigare för Sverige. Det handlar både om att förbättra kompetensförsörjningen till branschen samtidigt som Sverige behöver en kraftig fiberutbyggnad för att behålla sin digitala tätposition och säkra främjandet av fria dataflöden inom EU. IT&Telekomföretagen är ett av de samhällsviktiga förbunden inom Almega, som har ett viktigt uppdrag i att förbättra förutsättningarna för sina medlemsföretag, säger Anna-Karin Hatt, vd, Almega.
Åsa Zetterberg tillträder tjänsten som förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen den 23 maj i år. Hon efterträder t f förbundsdirektör Anne-Marie Fransson.
IT&Telekomföretagen inom Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för alla företag inom svensk IT- och telekomsektor. Förbundets uppdrag består i att skapa bästa möjliga förutsättningar för den svenska IT- och telekombranschen och att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige.
Bilden:
Åsa Zetterberg.
Foto: Daniel Roos