Nyheter

Jonas Vestin ny VD och koncernchef för Digpro

Styrelsen i Digpro har utsett Jonas Vestin till ny VD och koncernchef med tillträde den 1 april 2019 för att ytterligare satsa på företagets internationella expansion. Jonas tar över rollen efter Bo Lundgren som är en av bolagets grundare och som har styrt verksamheten sedan den grundades för 30 år sedan. Bo Lundgren kommer fortsätta arbeta i bolaget och fokusera på internationell försäljning.
– Vi är väldigt nöjda över att kunna presentera Jonas Vestin som ny VD och koncernchef för Digpro Group AB. Jonas har gedigen erfarenhet från olika VD uppdrag inom mjukvarubranschen där han framgångsrikt har drivit tillväxt i nya marknader, säger Johan Berg, ordförande i styrelsen.
Digpro är idag en ledande leverantör i Skandinavien för nätinformationssystem för el, värme, vatten, gas och telekom. Med den långa erfarenheten och en stark produkt i ryggen ska företaget ta steget in på nya marknader i Europa och globalt.
– Jag är oerhört stolt över hur Digpro har utvecklats under våra 30 år. Målet är nu att fortsätta vår framgångsresa med en internationell utrullning av våra produkter. Det känns tryggt att lämna över ansvaret till Jonas, säger Bo Lundgren.
– Jag är hedrad över att ta vid som VD efter Bo Lundgren och över att få leda ett företag som med stark innovationskraft och kompetens skapat ett erbjudande vilket inte bara driver affärsnytta utan också samhällsnytta, säger Jonas Vestin.
– Det moderna samhället blir allt mer beroende av högeffektiva nätverk för både energiförsörjning och digital kommunikation. Digpro kan erbjuda en lösning som optimerar både planering och drift av all typ av nätverkshantering. Denna ska vi nu ta vidare till nya marknader och verksamhetsområden.
Jonas Vestin har över 25 års erfarenhet från både produkt- och tjänstesidan inom mjukvara och IT. Närmast kommer han från mjukvarubolaget OP5 som utvecklar övervakningslösningar för IT miljöer, där han har varit VD och koncernchef och drivit den internationella utvecklingen fram till en framgångsrik avyttring av bolaget. Tidigare var Jonas koncernchef för Pricer AB (PRIC-B) som är världsledande inom elektroniska hyllkantsetiketter för detaljhandeln. Jonas har bl.a. även varit affärsområdeschef för Eltel Networks AMM och medlem i koncernledningen för Eltel Networks AB (ELTEL) samt innehaft olika ledande positioner på Oracle (ORCL) i Sverige och internationellt. Jonas har en Executive MBA i ekonomi från ENPC School of International Management i Paris och en kandidatexamen i systemvetenskap från Uppsala Universitet.
Bilden:
Jonas Vestin och Bo Lundgren (från vänster till höger).