Nyheter

Röda kryss ger blåljusfordon förtur på E4

När en allvarlig olycka inträffar på motorvägen är varje sekund viktig. Räddningstjänst, polis och ambulans behöver komma fram fort för att rädda liv. Nu testas ”tillfällig räddningsgata” i Stockholm – en metod där blåljusfordon får fri lejd med hjälp av signalskyltar över körfälten.
Utgångspunkten är framkomlighetsproblem på det högtrafikerade vägnätet i samband med trafikolyckor. Tidigare kunde räddningstjänsten använda vägrenen för att ta sig fram till en olycka, men i samband med att Trafikverket byggt fler körfält på E4, har vägrenen försvunnit.
– Nu testar vi istället den här metoden, med röda kryssmarkeringar på våra signalskyltar, som skapar en så kallad tillfällig räddningsgata för utryckningsfordon, säger Alexander Nilsson, trafikanalytiker på Trafik Stockholm.
Tillfällig räddningsgata är ett sätt att öka både trafiksäkerheten för övriga trafikanter, och framkomligheten för räddningstjänst, polis och ambulans. Beräkningar visar att framkörningstiden till en trafikolycka kan förkortas med upp till fem minuter. Det kan innebära stora skillnader i en räddningsinsats. En annan viktig aspekt är att minimera störningar i trafiken och återgå till full framkomlighet på våra vägar så snabbt som möjligt.
Metoden ska nu testas på E4 från Södertälje i söder till Häggvik i norr. Förutsättningen är att det finns minst tre tillgängliga körfält på platsen, för att ett av dem ska kunna stängas av. Bilister uppmanas att vara uppmärksamma på de röda kryssen som då tänds på signalskyltarna över körfälten. För att metoden ska fungera är det avgörande att alla följer skyltningen och lämnar den tillfälliga räddningsgatan åt utryckningsfordonen.
– Polisen kommer i möjligaste mån att följa upp detta. Den som inte följer reglerna riskerar böter på upp till 3 000 kronor, och körkortsingripande. Det viktigaste är att trafikanterna förstår och respekterar de röda kryssen, säger Hans Nilsson, kommissarie på Trafiksektionen, Polismyndigheten Region Stockholm.
Metoden har tagits fram i samarbete mellan Trafik Stockholm, Polisen, Storstockholms brandförsvar och Södertörns brandförsvarsförbund.