Nyheter

Hållbar HVO – ett viktigt bränsle i omställningen

Sverige måste tydligare befästa positionerna som föregångsland i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Samtidigt måste alla ges en chans att ställa om efter sina egna förutsättningar. Med rätt styrmedel har många av de bilar som redan rullar på våra vägar en naturlig plats i den förflyttningen.
Det här anser Motormännens Riksförbund.
Hydrerade vegetabiliska oljor, HVO, är ett bränsle som kan komma att spela en viktig roll framöver.
– HVO är unikt eftersom det går att använda i vanliga dieselbilar. Om råvaran dessutom är hållbar kommer det att kunna bli ett bränsle som vi ser på bensinstationerna under lång tid framöver, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.
Däremot måste bilbranschen våga ta steget och godkänna HVO100 i alla dieselbilar. Idag har enbart en handfull bilmärken godkänt drivmedlet. Från politiskt håll måste fördelarna med att välja en HVO-godkänd bil förstärkas genom exempelvis undantag från malus-skatten, ett undantag som idag bara gäller etanolbilar.
– Vi märker att många konsumenter frågar om HVO. Vårt råd är att fråga bilhandlaren om vad som gäller. Om det finns alternativ till en bil som bara går att köra på fossila drivmedel är det förstås mer attraktivt för bilköpare, säger Carl-Erik Stjernvall.
Det finns många frågor kring HVO som drivmedel. Många anser att Sverige kan bli mer självförsörjande på HVO genom att utnyttja skogen. Det krävs dock långsiktiga styrmedel för att företagen ska våga satsa. Lagen om reduktionsplikt är ett steg i rätt riktning men fler insatser behövs. Idag är stora delar av vår HVO importerad PFAD, en palmoljeprodukt som genom nya regelverk kommer att fasas ut. Den behöver ersättas med råvaror som är mer hållbara.
Idag är HVO100 ett godkänt drivmedel i Citroën, Peugeot, DS, Nissan och Renault. Andra märken har enbart godkänt enstaka modeller. Alla dieselbilar kan köra på diesel med en inblandning på ungefär 50 procent HVO så länge ett sådant bränsle uppfyller EN590-standarden.