Nyheter

Kommersialisering av återvunnen kolfiber

Enviros pyrolysteknik kan nu framgångsrikt utvinna kolfiber ur kompositmaterial och materialet verkar kunna användas kommersiellt inom fordonsbranschen. Det visar testresultaten från ett forskningsprojekt som drivs av RISE i samarbete med Enviro.
– Testerna visar att den återvunna kolfibern kan användas i exempelvis Sheet Moulding Compound, SMC, en sorts formpressning av kompositprodukter som fungerar bra inom bland annat fordonsbranschen, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.
Samma pyrolysteknologi som används för att återvinna kimrök ur däck kan nu användas till att återvinna kolfiber med bibehållen fiberlängd och som kan användas till nya kompositprodukter. Teknologin fungerar för både kombinationsmaterial, klippt och mikroniserad kolfiber samt komponenter med långa fibrer, vilket skapar unika förutsättningar att nå flera olika applikationer för det återvunna kolfibermaterialet.
– Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera hur den återvunna kolfibern kan användas inom fordonsbranschen. Men redan nu har infrastruktursektorn och byggindustrin också visat intresse.
Fordonsbranschens intresse för lätta och samtidigt starka material växer snabbt. Komponenter av kolfiber reducerar vikten på ett fordon utan att hållfastheten påverkas negativt, och förutom lätta metallkonstruktioner förväntas kolfibermaterial i fordon att öka framöver. Globalt är marknaden för kolfiber konsoliderad till ett fåtal tillverkare som förväntas växa med cirka 12 procent till 2024.
– Kolfiber utgör idag en utmaning för fordonsbranschen i form av höga materialkostnader vilket beror på hög tillverkningskostnad och begränsad tillgång, samt det EU-direktiv från 2015 som ställer krav på att minst 95 procent av att fordon ska kunna återvinnas.
Komplexiteten i att effektivt återvinna kolfiber eller kombinationer av kolfiber och metall har hittills begränsat möjligheterna att konstruera kommersiella lösningar inom fordonsbranschen. Samtidigt finns inte många andra alternativ eftersom lagkraven på minskade CO2 utsläpp från personbilar i EU (95g/km) medför att vikten på fordonen måste bli lägre.
– Med de framsteg vi nu gör tillsammans med RISE tar vi ett steg mot att lösa denna problematik. Ytterligare positiva nyheter är att pyrolysåtervunnen kolfiber beräknas förbruka endast 10 procent av den energi som krävs för nyproduktion, vilket är av stort värde för både industrin och miljön.
Nästa steg i forskningsprojektet är ytterligare tester och att utveckla materialet med kommersialisering som målsättning.
– Vi är fortfarande tidigt i utvecklingsprocessen men ser mycket positivt på en kommersialisering av återvunnen kolfiber där vi drar nytta av vår erfarenhet och teknologi för att producera ytterligare ett värdefullt material. Storskalig produktion kommer att kräva mer utveckling och fortsatt samarbete mellan Enviro, industrin och forskningsinstitut, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Bild: Enviro