Nyheter

Beta Borås-projektet tar ett nytt steg

Det uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet kring testredaktionen Beta Borås får en uppföljare. I april startar Beta Borås 2 som ännu skarpare ska driva innovation kring lokal samhällsjournalistik för målgruppen 25-35 år.
– Hur man når den här åldersgruppen med relevant samhällsjournalistik är en av de viktigaste frågorna för hela mediebranschen just nu, säger Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning.
Vid årsskiftet avslutades det unika forsknings- och innovationsprojektet ”Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt”. Det leddes av Medier & demokrati i samverkan med Borås Tidning, RISE Interactive och Södertörns högskola. Beta Borås 2 ska vidareutveckla de nya kunskaper som testredaktionen upptäckte med sin experimentella journalistik. Målgruppens intresse och konsumtion kommer också kunna mätas mer träffsäkert, och i en helt annan omfattning, tack vare större utbud av trafikdata.
– Projektet kommer innebära stor konkret nytta för mediebranschen, säger Martin Holmberg, programansvarig för nationella forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park som leder projektet.
I 2018-årspilotprojekt var uppdraget just att experimentellt utforska vilken lokal samhällsjournalistik som 25-35-åringar upplever som relevant och engagerande. Det är en svårflirtad målgrupp vars mediekonsumtion och mediemix är en stor utmaning för publicistiskt drivna nyhetsmedier. I centrum stod fyra specialrekryterade medarbetare – alla i målgruppen – som utifrån Borås Tidnings redaktion fick fria händer att under sju månader utveckla och forma lokal samhällsjournalistik med 25-35-åringars efterfrågan och mediebeteenden i fokus. Beta Borås nyskapande arbetssätt, journalistiska ingångar och digitala presentationsformer analyserades sedan av forskare och testades på fokusgrupper.
Slutsatsen var att Beta Borås journalistik på många sätt skiljde ut sig från det forskare tidigare hade sett av lokal samhällsjournalistik. Beta Borås fokuserade på sakfrågor, satsade mer på folkbildning och använde sig av nya och kreativa berättarformer där text, ljud, bild och video blandades. Allt detta var fokusgrupperna i grunden positiva till. Redan under projektets gång väcktes tanken på en fortsättning och i det andra steget av projektet ska arbetsmetoder, digitala verktyg och berättarformer från testredaktionen vidareutvecklas och testas direkt i Borås Tidnings kanaler. Det innebär att målgruppens intresse och konsumtion kan mätas mer träffsäkert, och i en helt annan omfattning, tack vare större utbud av trafikdata.
Medieforskaren Maria Zuiderveld på Södertörns högskola analyserade testredaktionens journalistik.
– Jag tror att steg 2 kan ge mediebranschen och forskningen mer kvalitativ, fördjupad kunskap om målgruppens syn på lokaljournalistik. Men också mer kunskap om redaktionella förändringsprocesser och vilka utmaningar som finns i dem, säger Maria Zuiderveld.
Nytt jämfört med steg 1 är även att försöka testa och analysera målgruppens betalningsvilja för lokal samhällsjournalistik. Parallellt fortsätter projektet att analysera hur publicering via sociala medier kan länkas samman med publicering i mediehusens egna digitala plattformar.
De fem samverkansparterna gläds över det nya projektet.
– Dels utvecklas journalistiken, dels journalistikens mer snabba och vardagsnära innovationsförmåga. Beta Borås samlar verkligen engagerade och inspirerande parter. Likaså är det jätteroligt att så branschnära externa finansiärer ser värdet, säger Martin Holmberg.
Projektet ”Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt, steg 2” har en ekonomisk ram på 2,8 miljoner kronor. 1,5 miljoner finansieras av externa medel från Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse och från Gota Media. Övrig finansiering är egna insatser från projektets parter Borås Tidning, Södertörns högskola, RISE Interactive, Gota Medias utvecklingsteam och Medier & demokrati.
Bilden:
Frida Dam Bergstedt.
Foto: Beta Borås