Nyheter

Däckbytare i riskzonen under högsäsong

Snart råder högsäsong i däckverkstäderna. Däckbytarperioden innebär extra högt arbetstempo och fler tunga lyft för montörerna. För att spara tid är det lätt att ta genvägar runt tekniska hjälpmedel och åsidosätta sin säkerhet och hälsa. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats i hela landet.
2018 inspekterade Arbetsmiljöverket 870 arbetsplatser inom däck- och lokalvårdsverksamhet. Cirka 40 procent av inspektionerna utfördes på däckverkstäder och på arbetsplatser där däck byts som en del av verksamheten. Det handlar om bilverkstäder, bilhandlare och däckbytare som säsongsvis finns i anslutning till stormarknader. Nästan nio av tio verkstäder fick krav på arbetsmiljöförbättringar och dessa följs nu upp för att kontrollera att bristerna åtgärdats.
– Bristerna handlar framför allt om dålig ergonomi med olämpliga arbetsställningar som kan ge belastningsskador. Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister. Arbetsgivarna måste ha koll på risker vid olika arbetsmoment och arbeta förebyggande om medarbetarna ska hålla ett helt arbetsliv, säger Fredrik Hedlund som är projektägare för inspektionsinsatsen.
Arbetsmiljöverket inspekterade 452 däckverkstäder i hela landet 2009 och följde upp insatsen året därpå. På många arbetsplatser saknades 2009 till exempel tekniska hjälpmedel för tunga lyft även om insatsen i sig kan ha påskyndat en positiv utveckling. Redan då märktes förbättringar som att allt fler verkstäder skaffade tekniska hjälpmedel för att underlätta tunga lyft. I dag har alla väl etablerade verkstäder sådana.
Teknisk utveckling gynnar kvinnor
– Vi betonar jämställdhetsaspekten i alla våra inspektionsinsatser. Därför jämförde vi nu två verksamheter parallellt, den kvinnodominerade lokalvården och den mansdominerade däckbranschen som kvinnor i dag uppfattar som alltför smutsig och tung. Kvinnor som arbetar på verkstäderna är normalt antingen ägare eller administratörer även om det finns ett fåtal kvinnliga däckmontörer, säger Heli Aarnipuro, projektledare för inspektionsinsatsen 2018.
– Dagens trend är större bilar med allt större och tyngre hjul. Lastbilsdäck är ett intressant exempel eftersom de i dag enbart hanteras med tekniska hjälpmedel. Då går det inte att ta genvägar. Den här utvecklingen kan underlätta för kvinnor att bli montörer, säger Fredrik Hedlund.
Faktaruta:
Vad som gäller för byte av däck finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats.
• Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020 på att det behövs långsiktiga insatser för att alla ska kunna arbeta ett helt arbetsliv.
• Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats av däckverkstäder och lokalvårdsföretag 2018 bygger på en strategisk plan för 2017–2019 med fokus på belastningsskador. Den är en del av ett större inspektionsprojekt som Arbetsmiljöverket genomför 2018–2020 för ett hållbart arbetsliv. 2018 inriktades den bland annat på det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till ergonomi.
Bild: Arbetsmiljöverket