Nyheter

EU investerar 548 miljoner kronor i svensk infrastruktur

EU-komissionen föreslår att fem svenska infrastrukturprojekt ska få dela på 548 miljoner kronor från fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) som finansierar projekt inom transport, energi och digitalisering. 430 miljoner av dessa går till Malmbanan mellan Gällivare och Narvik.
Sveriges tyngst trafikerade järnväg, Malmbanan, ska utrustas med ett europeiskt trafikstyrningssystem för att underlätta den gränsöverskridande trafiken till Norge vilket är den största fraktgränsövergången i hela Europa.
95 miljoner kronor investeras även i projektet ”Nordic way 3”, där Sverige, Danmark, Norge och Finland samarbetar för att utveckla ett uppkopplat och samverkande trafiksystem. Genom att vägnät och fordon kopplas samman får förare trafikinformation i realtid vilket gör vägtransporter säkrare och effektivare.
De övriga tre projekt som får finansiering från FSE är:
”Intelligent sea” som ska förbättra säkerheten, effektiviteten och informationsflödet för sjöfarten utanför Stockholm. Detta görs bland annat genom smarta navigationshjälpmedel, 5G-bredband och smarta bojar som övervakar fartygens utsläppsnivåer av svaveloxid.
”FEDeRATED” som innebär att Sverige tillsammans med fem andra länder utvecklar ett integrerat informationssystem för logistikföretag.
Göteborgs hamn som ska skapa ett hållbart, säkert och effektivt logistiksystem med exempelvis ett molnsystem för att kontrollera autonoma elektriska fordon.
Projekten som finansieras av FSE kommer att förbättra rörligheten för både medborgare och varor samt bidra till en grönare, säkrare och smartare infrastruktur inom hela EU.