Nyheter

Längre lastbilar – för mer hållbara transporter

Trafikverket föreslår att öppna 450 mil väg för transporter med längre lastbilar, för positiva klimateffekter och minskade transportkostnader.
– Vi tycker att Trafikverket har lyssnat och varit lyhörda för de stora fördelarna med längre lastbilar. Det är nu angeläget att vi snabbt kan gå från ord till handling, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert, Transportföretagen.
Trafikverket pekar i ett första skede ut främst motorvägar, övriga mötesseparerade vägar och bredare vägar med hög standard som lämpliga för längre lastbilar men öppnar upp för att på sikt bredda till fler vägar än så.
Transportstyrelsen ska enligt Trafikverkets förslag få i uppdrag att formulera de tekniska egenskapskraven på de längre ekipagen. Trafikverket föreslår också att ett nytt vägmärke införs, ett lokaliseringsmärke för vägvisning av de längre fordonstågen.
Transportföretagen anser att det nu är viktigt att ändra regelverket så att de första etapperna av vägar kan öppnas upp för längre lastbilar, men att också omgående börja arbeta med att skapa förutsättningar för en bredare användning av längre lastbilar.
– Trafikverkets rapport visar att transporter med längre lastbilar är smart, effektivt och bra för klimatet. Om vi ska minska koldioxidutsläppen med 70 procent från transportsektorn måste vi arbeta med en bred palett av åtgärder och längre och tyngre lastbilar är en viktig del, säger Anders Josephsson.
Finland införde 34,5 meter som gräns för lastbilar i januari i år.
Det är nu viktigt att nödvändiga beslut tas så att vi inom drygt ett år kan börja köra med längre fordonsekipage även i Sverige.
Trafikverket föreslår även att en systemanalys genomförs för att se var den största potentialen finns för att utöka vägnätet för längre lastbilar ännu mer.
– Den analysen får gärna sättas igång omgående och Transportföretagen medverkar gärna” säger Anders Josephsson. Vi tycker att den danska modellen är värd att pröva i Sverige, där de för 25,25 meter prövar varje sträcka för sig efter att ansökan inkommit.
Fakta: Trafikverket har identifierat 900 mil väg som kan upplåtas för längre fordon i ett första skede. Men alla de 900 milen består inte av sammanhängande sträckor. Trafikverkets förslag till vilket vägnät som är lämpligt att upplåta för längre lastbilar är därför de sträckor som bildar sammanhängande transportstråk och de omfattar totalt cirka 450 mil. Det är E4, E6, E18(Karlstad-Stockholm-Kapellskär) E16(Borlänge -Gävle) E20, E22, Väg 23, (Hässleholm-Växjö, Väg 25(Ljungby-Växjö), Väg 40(Göteborg-Jönköping-Nässjö), Väg 44(Trollhättan-Uddevalla) Väg 73, Väg 56 och Väg 70(Västerås-Sala – Borlänge) samt Väg 75 (södra länken). De flesta av dessa sträckor skulle kunna upplåtas inom ett år enligt Trafikverket. Undantagen är sträckorna väg 23(Hässleholm-Växjö) och E22(Karlskrona-Norrköping) som beräknas kunna öppnas för trafik år 2023 respektive år 2025.