Nyheter

Första tågen går nu från Vega station

Nu står den första nya pendeltågsstationen på flera år klar, Vega station. Vega station är en av flera satsningar som Trafikverket, tillsammans med flera kommuner och SL, samverkar kring. Syftet är att underlätta hållbart resande och öka bostadsbyggandet i en växande storstadsregion.
– Trafikverket har, tillsammans med Haninge kommun och SL, tagit ett samlat grepp för att öka framkomligheten och underlätta bostadsbyggandet i Haninge kommun. Trafikverket har varit med tidigt i processen. Detta har möjliggjort att en ny pendeltågsstation med nya spår nu redan står klar, samtidigt som många nya medborgare flyttar till stadsdelen Vega, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.
Sedan 1950 har länets befolkning ökat från en miljon till drygt två miljoner idag. En större andel bor utanför Stockholms innerstad. Utvecklingen av nya och befintliga stationer för att skapa smidiga bytespunkter på flera ställen i Stockholmsregionen är därför i stort fokus under kommande år. Vega station, som nu står klar, är en av flera satsningar för att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i regionen.
Bland annat är arbetet med ett extra spår vid Flemingsberg station snart klart. Under hösten 2019 startas även ombyggnationen av Stockholm centralstation för att kunna möta framtidens behov av kollektivt resande.
– Stockholm centralstation kommer att rustas upp för framtidens och resenärernas behov, berättar Helena Sundberg. Vi kommer bland annat att förbättra säkerheten så att det blir svårare att gena mellan plattformarna och resenärsmiljöerna kommer att anpassas för fler resenärer och bli mer tillgängliga.
När stadsdelen Vega är fullt utbyggd beräknas cirka 4 200 människor stiga på tåget vid Vega station varje dag. Cirka 23000 resenärer kommer att passera stationen i båda riktningarna. Resan mellan Vega station och Stockholm city är beräknad att ta 24 minuter. Vega station blir en viktig bytespunkt för Haningeborna. Förutsättningar för att kunna cykla och ta bussen till och från stationen gör det möjligt att ställa bilen hemma.
Bilden:
Vega station.
Foto:Trafikverket