Nyheter

Nu ska kunskapen kring AI fördjupas med tysk-svensk innovationsplattform

Såväl tyska som svenska företag öppnar för att integrera artificiell intelligens (AI) i sina verksamheter. Det visar en studie av Tysk-Svenska Handelskammaren som genomförts bland medlemsföretag på båda sidor om Östersjön. Studien offentliggörs i samband med Hannover Messe 2019.
71 procent av de tyska företagen som svarat på enkäten och 77 procent av de svenska planerar att införa eller använda mer AI fram till slutet av 2021. Dock skiljer sig de planerade tillämpningsområdena beroende på land. Svenska företag vill satsa på AI inom försäljning och marknadsföring (25 procent), inom kundservice (22 procent) liksom inom produktutveckling (17 procent). Tyska företag fokuserar på AI-tekniken inom produktion (24 procent), distribution (17 procent) liksom inom försäljning och marknadsföring (16 procent).
– Resultatet visar att många företag redan har förstått den affärsmässiga potentialen med AI för sin verksamhet, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. För att främja det tysk-svenska utbytet kommer den tysk-svenska innovationsplattformen German Swedish Tech Forum som Tysk-Svenska Handelskammaren driver tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och som invigdes av Tysklands förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven i januari 2017 nu även att omfatta AI-frågor.
Det som hindrar tyska och svenska företag från att tillämpa AI är framförallt bristande intern kompetens (vardera 33 procent), liksom avsaknad av relevanta partner för AI (vardera ca 30 procent).
– Vi ser en lucka mellan utbud och efterfrågan. Leverantörer av AI-tjänster har uppenbarligen svårigheter att förpacka sina tjänster och kommunicera dem till sina kunder, säger Ralph-Georg Tischer.
De svenska företagen saknar dessutom en intern digital strategi som även omfattar AI (23 procent), medan de tyska bolagen bekymrar sig mer över den rättsliga grunden kring tekniken (24 procent).
– Våra medlemsföretag vill ha mer AI i sina verksamheter, men de behöver mer kompetens inom detta område. Detta visar vikten av utbytet inom ramen för German Swedish Tech Forum. Det faktum att företagen i de båda länderna sätter olika prioriteringar vid användningen av AI visar än en gång hur väl de kompletterar varandra, säger Ralph-Georg Tischer.
German Swedish Tech Forum är en innovationsplattform som syftar till att öka samarbetet mellan företag i Tyskland och Sverige. Fokusområden är industri 4.0, mobilitet, energieffektivitet och förnybart, e-hälsa och AI. Sedan 2017 har cirka 30 workshops och konferenser arrangerats med närmare 2000 deltagare. Mer information: www.germanswedishtechforum.se
Undersökningen genomfördes inom ramen för German Swedish Tech Forum i januari 2019 i samarbete med Tomas Falk vid Hyper Islands masterprogram Digital Management. 210 tyska och svenska företag deltog. Den fullständiga studien är tillgänglig på engelska på begäran.