Nyheter

Peab Asfalt etablerar fräsverksamhet

Med start den 1 april etablerar Peab Asfalt fräsverksamhet med bas i Markaryd. Ett 40-tal anställda inkluderas i den nya verksamheten som kommer att agera över hela landet.
– Genom att införliva ytterligare ett specialområde inom vår asfaltverksamhet stärker vi upp och breddar vår verksamhet. Därmed kan vi göra allt från fräsning till utläggning inom asfaltering, säger Håkan Jacobsson, VD Peab Asfalt.
– Att vi får en ny verksamhetsgren innebär även att vi kommer att behöva anställa fler, och det känns alltid roligt och inspirerande när en verksamhet växer, säger Håkan Jacobsson.
På sikt räknar Peab Asfalt även med att behöva nyrekrytera.
Fakta om fräsning av asfalt:
Fräsning av asfalt kan tillämpas inom många olika områden för att förbättra en redan belagd yta i underhållssyfte. Fräsning används bland annat vid förbättring av gammal sliten vägbana, spåriga vägbanor, lagning av skador på vägen eller öka vattenavrinningen där pölar uppstått vid lagning av svackor – detta för att minska risken för vattenplaning. De frästa asfaltmassorna körs till asfaltverken och 100% av dessa kan återanvändas i ny asfalt. Att återanvända gammal asfalt är mycket bra för miljön samtidigt som man minskar användandet av våra naturresurser.
Bilden:
Håkan Jacobsson VD Peab Asfalt och Nils-Åke Caesar inspekterar fräständer.
Foto: Peab Asfalt