Nyheter

7 av 10 är osäkra på hur de ska ladda bilen säkert

Övergången till fossilfritt gör att allt fler överväger att köpa en laddbar bil och möjligheterna för fler att kunna välja elbil ökar i takt med att priserna sjunker. Enligt en undersökning gjord av Novus som Länsförsäkringar låtit göra är däremot 7 av 10 osäkra på hur de ska ladda bilen utan risk för elfel och bränder.
– Det säkraste sättet att ladda bilen är en laddbox eller en fristående laddstolpe. Enklast och billigast är en laddbox på väggen, i eller på utsidan av ett garage, säger Dan Ove Andreasson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
Elbilsladdning innebär att elsystemet belastas hårdare över längre tid och ställer större krav på elsystemen i våra hem. Hög belastning innebär att risken för överhettning och brand i kopplingar och uttag ökar.
– Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte alltid anpassade för en så pass lång belastning som det innebär att ladda en bil, så det är inte att rekommendera – och absolut inte använda grenuttag och helst inte förlängningssladdar, säger Dan Ove och fortsätter:
– Låt en elektriker kontrollera din elanläggning innan du installerar en laddstation, för att se att kablar och uttag klarar av en hög belastning under längre tid; det vill säga en normal laddningstid på 6-8 timmar.
Tips för säker laddning:
• Låt en elinstallatör kontrollera din elanläggning innan du installerar en laddstation. Felaktigheter kan då hittas innan något händer.
• Låt en elinstallatör installera en fast laddbox eller laddstolpe.
• Många jordfelsbrytare är inte anpassade för laddning med risk för att jordfelsbrytaren inte fungerar som den ska vid elfel. Be din elinstallatör att kontrollera även detta.
Elsäkerhetsverket har en mycket bra broschyr om laddning av elbilar på sin hemsida.
Om Novus-undersökningen:
1045 intervjuer har gjorts i syfte att utvärdera kännedom, attityd och beteende kring oro och säkerhetsfrågor. som rör brand.