Nyheter

KP Logistik beställer 100 gaslastbilar

I den enskilt största beställningen hittills ska Scania leverera 100 gaslastbilar till KP Logistik med säte i Stavenhagen, Tyskland. Scania R 410-dragbilarna kommer att fördelas jämt mellan KP Logistiks depåer i Stavenhagen och Wustermark, nära Berlin. Lastbilarna ska utnyttjas för transporter av kyl- och frysvaror, främst till dagligvarukedjorna Netto och Normas butiker i östra Tyskland, däribland Berlin.
– Med denna strategiska investering i gasfordon vill vi gå i spetsen för mer hållbara transporter och utgöra ett gott exempel för transportbranschen, säger VD David Brokholm, KP Logistik GmbH. CO2-utsläppen från naturgaslastbilar är lägre än från diesel och minskar ytterligare med upp till 90 procent om vi utnyttjar biogas.
Utöver de miljömässiga aspekterna kan KP Logistik dra fördel av det undantag från vägavgifter som från årsskiftet införts för gasfordon. Undantaget bidrar till att kompensera för de högre kostnaderna för gasfordon.
– Det har underlättar för oss att välja gasteknik, säger David Brokholm.
De nya Scaniafordonen kommer att vara i drift i transportörens flotta i 4–5 år och under perioden nå en total körsträcka på upp till 800 000 km. Lastbilarna utrustas med en rymlig hytt med två bäddar, ett avancerat infotainmentsystem och ett omfattande säkerhetspaket.
De två tankarna på 340 och 400 liter ger lastbilarna en räckvidd på upp till 1 100 km. I sommar kommer bränsleleverantören Liquind 24/7 att öppna två mackar för flytande gas i Wustermark och Stavenhagen, som också blir tillgängliga för alla åkerier. Infrastrukturen för flytande gas i Tyskland utvidgas nu och kommer att omfatta cirka 20 mackar mot slutet av 2019.
Det danska familjeägda åkeriet KP Logistik startade 1990 verksamhet i Tyskland och öppnade 2005 sin depå i närheten av Berlin. Med 400 anställda i Tyskland har företaget en flotta på 150 Scanialastbilar.
Samtliga nya gaslastbilar levereras med kompletta underhållskontakt. Den aktuella återförsäljaren, LKW-Center-Petersen i Stavenhagen, har förberett verkstaden och utbildat serviceteknikerna i säker hantering av flytande gas.
Efter det tyska beslutet att undanta gasfordon från vägavgifter, levererade Scania den första gaslastbilen i landet i höstas.
Bild: Scania