Nyheter

Iterio satsar för tillväxt i Göteborg

Göteborg växer och behovet av en väl fungerande infrastruktur och gatumiljö ökar i samma takt. Iterio, konsulter inom samhällsplanering och byggande, är sedan en tid etablerade och verksamma i många av de stora infrastrukturprojekt som just nu pågår i Västsverige. Med en marknad med hög efterfrågan på specialisttjänster och med ett fokus på stabilitet och lönsamhet har Iterio utsett Roger Wennberg som ny regionchef för Iterio i Göteborg. Roger har varit med sedan starten av Iterio 2011.
Iterio har uppdrag inom ett stort antal projekt i regionen och levererar specialisttjänster inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, digitalisering, digital projekthantering och BIM-samordning. Och verksamheten i Göteborg växer. Under förra året byggde Iterio upp en organisation för tjänster inom bygg/fastighet, som idag sysselsätter en handfull konsulter med projekt för bland andra Stena Fastigheter. I april startar Link Arkitektur sin verksamhet i Göteborg genom att bli en del av Iterios kontor. Link Arkitektur är del av norska Multikonsult som också Iterio ingår i.
– Sedan vi startade Iterio i Göteborg har vi fokuserat på leveranser inom infrastrukturområdet där Trafikverket är en stor kund, men också olika entreprenörer och stadsförvaltningar, säger Roger Wennberg, regionchef i Göteborg. Nu ser vi även att efterfrågan ökar från entreprenörer och genom att vi har mångårig erfarenhet som stöd till beställare har vi skaffat oss unika kunskaper som passar bra att tillämpas även för kunder på utförandesidan. Och vi ser stor potential i att Link och Iterio kommer kunna komplettera varandras uppdrag framöver.
Variationen och bredden i Iterios uppdrag är stor idag. För Stena fastigheter ska Iterio stå för projekteringsledningen av två nya fastigheter. För Trafikverkets projekt Lundbyleden är Iterio delprojektledare inom ekonomi. För Västlänken genomför Iterio flera olika uppdrag inom BIM, projekteringsledning och kalkylsamordning. För Ullevi ges stöd för underhållsplanering. Och i Marieholmsförbindelsen är Iterio ansvariga för att överlämna projektet underhåll och förvaltning till Trafikverket. Genom breddningen kan Iterio bidra till ett effektivare samhällsbyggande genom ett helhetsperspektiv på de frågor man jobbar med.
– För våra medarbetare innebär det att vi kan erbjuda spännande uppdrag, varierande arbetsuppgifter och personlig utveckling, avslutar Roger Wennberg. Vi är idag dessutom ledande inom BIM och Datasamordning i regionen, vilket är två centrala delar för lyckad projektledning. Vi har en bra kombination av kompetens helt enkelt.