Nyheter

Toyota underlättar global elektrifiering

Med hänsyn till hur mycket tid, pengar och resurser det krävs för att utveckla hållbar mobilitet för att motarbeta ökande utsläpp och för att fortsätta utnyttja nuvarande teknik har Toyota i dag meddelat att de släpper nära 24 000 patent fria samt erbjuder teknisk kunskap för att ytterligare supporta och underlätta för fordonselektrifiering.
Dels innebär det att Toyota släpper nära 24 000 patent fria för teknik relaterade till elektrifiering av fordon. Dessutom kommer Toyota erbjuda, mot en kostnad, teknisk support till andra fordonstillverkare för att utveckla elektrifierade fordon utrustade med Toyotas elmotorer, batterier, elektronikboxar och andra elektrifierade system som en del av drivlinan.
Genom att släppa patenten fria och erbjuda kunskap är målet för Toyota att ytterligare stötta och möjliggöra användandet av elektrifierade fordon – vilket i sin tur hjälper regeringar, bilföretag och samhället att uppnå mål relaterade till klimatförändringarna.
– Med tanke på det stora antalet förfrågningar vi får om våra elektrifierade system från andra företag som vill göra elhybrider och andra elektrifierade fordon mer lättillgängliga är vi övertygade om att det nu är tid för samarbete, säger Shigeki Terashi, Executive Vice President vid Toyota Motor Corporation. Om antalet elektrifierade fordon ökar i stort antal de närmaste tio åren kommer de att bli ett självklart val för alla. Och vi hoppas att kunna bidra i den processen.
De fria patenten innehåller avancerad teknik för elektrifierade fordon, speciellt sådan som används i elhybrider (HEV) som redan hjälpt Toyota att förbättra prestandan, minska storleken och reducera kostnaderna för sina elhybrider. Mer specifikt omfattar patenten bland annat elmotorer, power control-units (PCU) och systemkontrollenheter. Det är kärnteknik som kan användas vid utvecklingen av olika typer av elektrifierade fordon, bland annat HEVs, laddhybrider och bränslecellsfordon. Totalt erbjuder Toyota 23 740 patent med kunskap och erfarenhet från mer än 20 år av elektrifierade fordon. Patenten släpps fria omedelbart och finns tillgängliga fram till slutet av 2030. Tillgång till patenten ges genom att kontakta Toyota och tillsammans komma överens om specifika behov.
Sedan januari 2015 har Toyota erbjudit 5 680 patent relaterade kring bränslecellstekniken. Nu adderar Toyota ytterligare 2 590 patent kring elmotorer, 2 020 stycken som omfattar PCUs, 7 550 om systemkontrollenheter, 1 320 relaterade till Toyotas planetväxel, 2 200 om laddare och 2 380 bränslecellspatent (vilket gör att det totala antalet bränslecells-relaterade fria patenten nu är 8 060 stycken).
Mot en avgift erbjuder också Toyota teknisk kunskap och support kring bland annat elektrifierade system, kontrollguider och detaljerad kunskap för justering och anpassning för fordon som använder systemet. Kunskapen och supporten ska bland annat hjälpa bilföretagen att uppnå en högre bränsleeffektivitet och prestanda för sina fordon. Tjänsten kommer att vara kontraktsbaserad och mer information ges till intresserade parter.
Genom att erbjuda såväl fria patent som support och kunskap hoppas Toyota att uppmuntra utvecklingen av och underlätta för elektrifierade fordon runt om i världen, vilket länge varit ett högt prioriterat ämne för Toyota. För det är främst när bilar med låg miljöpåverkan används i stor omfattning som de hjälper till att motverka klimatförändringar på global nivå genom stor minskning av CO2-utsläpp.
2015 instiftade Toyota själva sina miljömål Toyota Environmental Challenge 2050 för att kraftigt reducera utsläpp från såväl anläggningar som fordon.
Bilden:
Världens första serietillverkade elhybrid: Toyota Prius.
Foto: Toyota