Nyheter

Cushman & Wakefield rådgivare vid försäljningen av Ingelsta Retail Park

Cushman & Wakefield har varit rådgivare till Aberdeen Standard Investments i försäljningen av Ingelsta Retail Park – en ledande externhandelsplats och shoppingdestination i Norrköping, belägen längs E4. Ingelsta Retail Park består av de moderna och effektiva externhandelsfastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18 och är en integrerad del av Norrköpings detaljhandelskluster Ingelsta, en av Sveriges tio största handelsplatser.
Daniel Turner, projektledare Capital Markets, Cushman & Wakefield säger:
– Denna transaktion är ett bevis på att aptiten fortfarande är stor för detaljhandelsområden, såsom Ingelsta, med livsmedelsaktörer som starka ankarhyresgäster. Det finns en fortsatt efterfrågan på handelsfastigheter av hög kvalitet och med rätt hyresgästmix för att möta framtiden.
Det totala uthyrningsbara arean för Ingelsta Retail Park omfattar cirka 37 000 kvm. Köpeskillingen uppgår till cirka 680 miljoner kronor. Köparen är Deka Immobilien, som gör sitt andra detaljhandelsförvärv i Sverige på kort tid. Deka genomförde i september 2018 en av föregående års största detaljhandelstransaktioner genom förvärvet av Länna Market i Huddinge för cirka 830 miljoner kronor från Aberdeen Standard Investments.
Daniel Turner fortsätter:
– Möjligheten att även ytterligare utveckla detaljhandeln inom området ökar värdet på både kort och lång sikt för denna redan mycket starka externhandelsplats.
RICO Estate Development (RED) var rådgivare till Aberdeen Standard Investments i framtagning och genomförande av affärsplaner för Ingelsta Retail Park och Länna Market. För både Ingelsta Retail Park och Länna Market har RED genomfört en rad utvecklingsprojekt, vilket stabiliserat tillgångarna genom tillförsel av nya hyresgäster till handelsområdena, omförhandlingar av befintliga hyresavtal samt att alla tidigare vakanser fyllts. Linklaters var Aberdeen Standard Investments legala rådgivare i båda transaktionerna.
Aberdeen Standard Investments fond European Real Estate Club I förvärvade Länna Market i Q3 2015 med en genomsnittlig återstående löptid i hyreskontrakten på 5 år och en uthyrningsgrad om 88%. Under fondens ägande av Länna Market har de största ankarhyresgästernas hyresavtal förlängts och ytterligare fem hyresgäster har introducerats på handelsområdet, varav två nya ankarhyresgäster. Detta sammantaget har lett till att den genomsnittliga återstående löptiden i hyreskontrakten ökat till 8,4 år och att uthyrningsgraden var 100% vid tiden för försäljningen.
Ingelsta Retail Park förvärvades av Aberdeen Standard Investments fond European Real Estate Club II i Q2 2016. Handelsplatsen hade då en genomsnittlig återstående löptid i hyreskontrakten på 2,5 år och en uthyrningsgrad om 89%. Efter förvärvet introducerades tre nya hyresgäster på handelsplatsen och hyresavtal tecknades senare även med ytterligare tre nya hyresgäster. Vid försäljningen av Ingelsta Retail Park hade över 90% av hyreskontrakten nytecknats eller förnyats. Vidare hade den genomsnittliga återstående löptiden i hyreskontrakten för Ingelsta Retail Park ökat till 8,3 år och uthyrningsgraden ökats till 96%.
Under de senaste sex månaderna har Cushman & Wakefield agerat säljrådgivare i tre större retailaffärer på den svenska marknaden. Affärerna har en total försäljningsvolym om 2,1 miljarder kronor och en sammanlagd area om 114 000 kvm. Detta gör att Cushman & Wakefield stärker sin marknadsledande position inom retailsegmentet ytterligare i Sverige.
Bild: Cushman & Wakefield