Nyheter

Så förändras ambulansens driftstider för en god akutvård i ekonomisk balans

Akutkliniken på SÄS genomför förändringar för en god akutvård i ekonomisk balans. De ska bidra till att sjukhusets resurser används på bästa sätt, med god patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Förändringarna, som ligger inom ramen för de beslut om besparingar som verksamheten själv har mandat över, har tidigare presenterats i ett pressmeddelande:
Nu har beslutet att justera ambulansens driftstider bearbetats och en detaljerad plan kan presenteras. Förändringarna träder i kraft den 15 april. Tiderna kommer att följas dagligen och vid behov utökas. Patienter som behöver akut vård, så kallade prio ett- och prio två-larm, kommer alltid att prioriteras framför andra rutinuppdrag som ingår i ambulansens verksamhet.
Bollebygd
Nuläge: en Single responder-bil på vardagar 08.00-22.00, på helger 09.00-19.00
Efter den 15 april: en Single responder-bil på vardagar 11.00-22.00, på helger 10.00-19.00
Vårgårda
Nuläge: en ambulans på vardagar 08.00-17.00
Efter den 15 april: en ambulans på vardagar 09.00-17.00
Tranemo
Nuläge: en ambulans på vardagar 07.30-17.10 och en Single responder-bil på vardagar 08.00-22.00, på helger 10.00-19.00
Efter den 15 april: en ambulans på vardagar 08.00-16.00 och en Single responder-bil på vardagar 11.00-22.00, på helger 10.00-19.00 (som tidigare)
Övriga stationer
Driftstiderna för ambulansbilar och Single respons-bilar förändras inte på stationerna i Alingsås, Borås, Herrljunga, Lerum, Skene, Svenljunga och Ulricehamn.
Om Single responder
Single responder – ungefär ”en svarande” – är ett utryckningsfordon som är utrustat i stort sett som en ambulans förutom att det inte finns någon patientbår. Den är bemannad med en ambulanssjuksköterska som ska kunna påbörja undersökning och behandling av patienter som vid larmet bedömts som ”prio 1”, det vill säga personer med livshotande skador eller sjukdom.
När en ”vanlig” akutambulans sedan ansluter tar ambulanssjuksköterskorna där över och sköter transporten till sjukhus om så behövs. Ambulanssjuksköterskan i Single respondern kommer också att kunna omprioritera och hänvisa patienter till annan vårdnivå, till exempel vårdcentralen om patientens tillstånd inte kräver specialistvård.
Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.