Nyheter

KTH och Oskarshamn signerar handlingsplan för fortsatt framgångsrikt samarbete

Vid ett möte i Stockholm den 3 april signerade ledningarna för Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Oskarshamns kommun en ny plan för fortsatt samarbete inom om kompetensförsörjning, forskning och regional näringslivsutveckling.
KTH, Sveriges ledande tekniska universitet, och Oskarshamns kommun, med landets kanske tekniktätaste näringsliv, har sedan länge haft ett väletablerat samarbete. Nu förnyar och breddar parterna samarbetet med fokus på en ännu bredare förankring i det regionala näringslivet med syfte att etablera nya områden för samverkan inom forskning och utveckling tillsammans med såväl privata som offentliga aktörer i regionen.
Ett av målen i handlingsplanen är att KTH och Oskarshamns kommun vidareutvecklar sitt samarbete för långsiktig kompetensförsörjning till industri, näringsliv och offentlig sektor i Oskarshamn och i grannkommunerna. I det ingår också att utveckla kommunens roll som centrum för eftergymnasiala utbildningar som drivs inom Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling.
Genom samarbetet med KTH ges såväl små som stora företag möjlighet att satsa på forskning och utveckling för att öka sin kompetens och stärka sin konkurrenskraft, vilket också gynnar utvecklingen i hela regionen. I handlingsplanen har ett stort antal områden identifierats som intressanta att samarbeta kring, och forskare vid såväl KTH som ett flertal företag i Oskarshamn har visat stort intresse. Bland framtida aktiviteter ingår att utveckla den kompetens och infrastruktur som finns i Oskarshamn runt energiförsörjning, materialkunskap, hållbarhet och logistik; utöver redan väletablerade områden som rör kärnkraft, slutförvar och strålsäkerhet.
– För KTH är det av stort värde att resultat från forskning vid KTH kommer till nytta i samhället” säger Rektor Sigbritt Karlsson från KTH. Oskarshamns företag bidrar också genom att erbjuda våra studenter värdefulla examensarbeten direkt i industriella och kommersiella miljöer.
”Samarbetet med KTH är otroligt värdefullt för Oskarshamn och för kommunen i vårt ständiga arbete med att hjälpa det lokala näringslivet att möta den globala konkurrensen. Det stöttar också vår egen verksamhet inom kompetensutveckling, utbildning och näringslivsförnyelse”, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Ingela Ottosson (M).
Bilden:
Rolf Persson (Kommundirektör), Oskarshamns kommun; Mikael Östling (Prorektor), KTH; Sigbritt Karlsson (Rektor), KTH; Ingela Ottosson (Kommunstyrelsens vice ordförande), Oskarshamns kommun; Andreas Erlandsson (Kommunstyrelsens ordförande), Oskarshamns kommun.