Nyheter

Stort intresse för elbilar på elbilsdag i Sundsvall

I veckan anordnades Elbilsdagen i Skönsberg, Sundsvall. Ett hundratal personer från företag och  bostadsrättsföreningar hade anmält sig till dagen som erbjöd både provkörning och föredrag.
Ett hundratal personer deltog i Elbilsdagen igår. Där fanns möjlighet att provköra nio olika elbilar, både person- och skåpbilar fanns på plats. Många tog chansen att ta en första provtur med en elbil. Samtidigt kunde man prata med utställare som visade både hård- och mjukvara för laddning av elbilar.
Dessutom hölls föreläsningar om utmaningar och utveckling för elbilar samt tips på olika lösningar för laddning. Två bostadsrättsföreningar och ett fastighetsbolag berättade om sina erfarenheter av installation av laddplatser. Avslutningsvis höll energi- och klimatrådgivarna ett kort föredrag om solceller som kan vara ett bra komplement för den som har elbil.
– Vi ser det som en viktig uppgift för oss att delge kunskap och information kring säkerhet vid laddning. Speciellt viktigt eftersom det varit några incidenter med överhettning när man laddat elbilen i ett vanligt eluttag. Därför ordnar vi Elbilsdagen i samarbete med BioFuel Region, säger Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvall.
Johan Lagrelius, BioFuel Region fortsätter:
– Det var superkul att vi fick så bra uppslutning idag! Att bostadsrättsföreningarna och fastighetsföretagen är med på tåget och skapar laddplatser för boende i lägenhet är en av nycklarna till att fler kan byta till elbil. Inom projektet Stolpe in för Stad och Land jobbar vi för att skapa goda förutsättningar för laddbara fordon i Västernorrland och Jämtlands län, och att ge råd och stöd till BRF-styrelser och fastighetsägare är ett sätt vi försöker göra det.
Bild: Bio Fuel Region