Nyheter

Stavdal går ihop med Ramirent

Stavdal AB går samman med Ramirent Plc och bildar den största aktören på den svenska uthyrningsmarknaden.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar att utveckla bolagets verksamhet, väljer Stavdal AB att gå samman med Ramirent Plc med säte i Helsingfors, Finland. Tillsammans bildar man det ledande uthyrningsföretaget med ett hundratal hyrcenter i Sverige, varav ett tjugotal kommer från Stavdal.
Stavdal hade år 2018 en omsättning på 819 mkr och ca 280 medarbetare i Sverige och Norge. Bolaget har med hög lönsamhet expanderat kraftigt under de 15 år som man har ägts och drivits av Hammarviken Företagsutveckling och ledningen i Stavdal.
Ramirent Plc bedriver uthyrning till såväl byggindustri som övrig industri samt till offentlig sektor och privatpersoner. Företaget är ett av de största europeiska uthyrningsföretagen, med verksamhet i 9 länder runt Östersjön. Ramirent erbjuder stöd i allt från behovsanalys och projektering till installation, logistik, utbildning, underhåll och demontering. Under 2018 hade Ramirent Plc en omsättning på 2,6 miljarder kronor och cirka 800 medarbetare i Sverige. Efter förvärvet av Stavdal, kommer man att bli Sveriges största uthyrningsföretag och hela Ramirentkoncernen blir näst störst i Europa.
I samband med affären investerar säljarna av Stavdal i det börsnoterade Ramirent Plc. De forna ägarna till Stavdal blir därmed de tredje största ägare i Ramirent. Efter affärens genomförande kommer det att föreslås till Ramirents bolagsstämma att Mats Rydhede, Stavdals grundare och ordförande, ska väljas in i Ramirent Plc:s styrelse.
Affären förutsätter ett godkännande av Konkurrensverket och förväntas genomföras senast under kvartal 3 2019.
– Att vi nu går ihop med Ramirent innebär stora möjligheter för alla parter. Bolagen kompletterar varandras styrkor och ger nya möjligheter för både kunder och medarbetare. Tillsammans kommer vi få stora resurser, oändlig kompetens och ett fantastiskt utbud av tjänster kopplade till våra maskiner, men också nya digitala tjänster. Bolagen delar värderingar och jag tror starkt på hållbar maskinuthyrning, vilket gör det till en perfekt kombination, säger Mikael Olsson, VD Stavdal AB.
– Förvärvet är helt i linje med vår strategi att bredda vår kundportfölj inom små- och medelstora kunder, växa inom produktkategorin lift samt att bli marknadsledande inom maskinuthyrning i Sverige. Vår vision är att erbjuda oslagbar service inom maskinuthyrning, vilket vi är ett steg närmare att nå genom våra nya medarbetare som bidrar med kompetens och erfarenhet, säger Erik Bengtsson, VD Ramirent AB.