Nyheter

Fyra nya år för Svevia på vägarna i Trollhättan

Allt från snöröjning till lagning av asfaltsprickor i vägen. Som vägentreprenörer på Trafikverkets driftområden arbetar Svevia dygnet runt och året om med att göra vägarna säkra och framkomliga.
Efter årets upphandling av Trollhättans driftområde står det klart att Svevia, Trafikverkets nuvarande vägentreprenör får fortsätta i ytterligare fyra år.
– Vi ansvarar även för de intilliggande driftområdena Uddevalla och Norra Bohuslän, så vi är mycket glada att kunna fortsätta hålla ihop uppdragen geografiskt. Det är alltid en styrka med intilliggande driftområden. Det ger oss ett större erfarenhetsutbyte och vid behov kan vi stötta varandra, säger Mattias Svedberg, Svevia.
Driftområdet omfattar totalt 960 kilometer väg och ligger intill Vänern något som skapar lite speciella förutsättningar för jourhavande driftledare.
– I området har vi något som kallas för Vänernsnö. Det är när nordanvinden kommer in över sjön Vänern och skapar kristaller som landar på vägarna som ett snöfall trots att det inte finns prognos för nederbörd. Det här är något som våra jourhavande driftledare under åren har fått god erfarenhet att hantera och planera resurser utifrån.
I uppdraget ingår att under vintersäsongen dygnet runt bevaka väglag, vägbanans temperatur, väderlek och nederbörd i området. Resurser för snöröjning och halkbekämpning sätts in utifrån de krav som Trafikverket angett i kontraktet.
Under barmarksäsongen utför Svevia löpande vägunderhåll som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.
Kontraktet börjar gälla från den 1 september 2019. Det sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår till ett värde av cirka 40 miljoner kronor per år.
Bild: Svevia