Nyheter

Nu blir det enklare att dra bredbandet till landsbygden

Trafikverket inför tillfälliga bestämmelser för att påskynda bredbandsutbyggnaden på landsbygden. De förstärker även med personal ute i fält, som hjälper till att bedöma hur ledningarna ska förläggas.
Bredbandsutbyggnaden i landet går framåt. Sedan en tid tillbaka har utbyggnaden nått det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden. Här råder det andra förutsättningar än vid större vägar. På mindre grusvägar eller belagda vägar är vägområdet vanligtvis mindre och inte lika homogent som det högtrafikerade vägnätet. Det gör att ledningarna behöver dras på ett annat sätt längs det lågtrafikerade vägnätet.
– Ibland saknar lågtrafikerade vägar ytterslänt och släntfot, och det är där som Trafikverket normalt vill att ledningar grävs ner, säger Annika Jokela på Trafikverket. För att underlätta för utbyggnaden av bredband, öppnar vi därför upp för fler alternativa anläggningsplatser av bredband längs vägen.
För att snabba på utbyggnaden har Trafikverket tagit fram tillfälliga bestämmelser. Det innebär att ledningsägarna kan börja nyttja de alterantiva anläggningsplatserna, innan alla regelverk och villkor har tagits. Ambitionen har varit att möta branschens önskemål. Trafikverket kommer dessutom att förstärka med personal i fält för att stötta ledningsägarna vid svårare bedömningar och för att kontrollera att besluten följs. Målet är att ett nytt standardavtal ska vara klart senast den 1 december 2019, efter förhandlingar med branschen.
Handläggningstiderna har kortats ner med drygt två månader
Trafikverkets handläggningstider för ledningsärenden har kortats ner rejält. Förra våren tog ett ärende fyra månader. Nu är handläggningstiden nere på sju veckor i hela landet. De som väntar på sin fiberuppkoppling gynnas av att Trafikverket och branschen fortsätter att utveckla sitt samarbete för att effektivisera och underlätta hanteringen av ledningsärenden. Det är en förutsättning för att regeringens bredbandsmål ska kunna uppnås i tid.